woensdag 28 november 2012

Medemens: Waarde kiezen

Als je mij vraagt om een waarde te kiezen die ik absoluut wil doorgeven aan de kleuters dan is het respect. Respect voor de ander, voor zichzelf, voor materiaal, de natuur, ... Voor mij betekent respect hebben: luisteren naar elkaar, elkaars mening, zorg dragen voor elkaar, niets met opzet breken, op een positieve manier omgaan met diversiteit. Ik vind het gewoon een zeer belangrijke waarde want waar zouden we staan indien we geen respect hadden? Dan zou iedereen doen wat hij wil zonder aan de ander te denken, egoïsme en eigenbelang voorop. Het feit dat we het wel kunnen opbrengen om respect te hebben voor elkaar is iets dat ons volgens mij ook onderscheid van de dieren. Het dierlijke van de mens. Respect hebben voor de ander is ook respect hebben voor zichzelf. En wanneer jij wilt dat anderen jou respecteren, dan willen anderen ook dat jij hen respecteert.

Medemens: Mijn waardentest


Uitslag persoonlijke waarden test

Hieronder staan jouw belangrijkste waarden op volgorde van belang.
Je beste persoonlijke waarde is : Gezondheid (1 maal gekozen boven de overige persoonlijke waarden).
De toplijst van je persoonlijke waarden is:
 1. Gezondheid
 2. Respect
 3. Vriendschap
Tot nu toe hebben er 48178 mensen deze test gedaan. Hieronder vind je de top vijf van de persoonlijke waarden die door deze mensen als beste persoonlijke waarde werd beschouwd.
Persoonlijke waardefrequentie (%)
1.Familie10137 (21.04%)
2.Gezondheid8941 (18.56%)
3.Geluk4735 (9.83%)
4.Vriendschap2846 (5.91%)
5.Respect2666 (5.53%)

Doe hier de test.

Medemens: Mijn waarden

Welke waarden vind ik belangrijk in het onderwijs?
1) Respect. Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen leren respect hebben voor elkaar, voor de ander, het andere. Ze moeten met diversiteit leren omgaan op een positieve manier. Aan deze waarde kunnen we ook de waarde tolerantie koppelen. Tolerant zijn tegenover elkaar. Toegevingen kunnen doen, allebei een stap naar elkaar toe zetten.
2) Samenwerking. Het vorige kunnen we verkrijgen door samenwerking. Iedereen met kunnen samenwerken met anderen, zijn verantwoordelijkheid voor een taak kunnen opnemen. Het is belangrijk zodat je later goed in de samenleving kan meedraaien, waar je ook moet samenwerken met anderen.
3) Persoonlijke ontwikkeling. Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn en te kunnen zijn. Het moet zich kunnen ontwikkelen. Pas wanneer je bent wie je bent, kan zijn wie je bent en weet wie je bent, sta je er als persoon in het leven. Hier, in deze zoektocht, moet je gesteund en gestimuleerd worden.
4) Zorgen voor anderen. Niet alleen voor anderen zorgen maar ook voor andermans materiaal. Hierbij moet er wel op gelet worden dat men zichzelf niet wegcijfert.

Medemens: 10 geloften

Een filmpje over de 10 geloften. Het filmpje begint met de eerste gelofte: God is er. Dit is de gelofte waar ik mij het minst kan in vinden. Ik kan mij meer vinden in de andere geloften zoals 'Ik wil leven', 'Ik ben eerlijk/trouw/eerbiedig.' Het lijken wel de 10 geboden maar dan in een ietwat moderner jasje. Ik vind ze goed gevonden. De meeste geloften die men aanhaalt zijn waarden. Hier kunnen we dan een norm aan koppelen. Bijvoorbeeld: waarde: 'ik ben eerlijk', norm: 'ik zal niet liegen'. Ik denk dat in het fragment geen rekening is gehouden met een eventuele waardeschaal. Dit doordat de eerste gelofte 'God is er' is.
Hier is er de beïnvloeding door de ethiek van de christelijke levensbeschouwing. Maar deze geloften zijn aangepast aan de tijd. Ze evolueren mee. Blijven geen statisch gegeven. Net zoals de mens geen statisch gegeven blijft maar evolueert, beïnvloed wordt door de omgeving, ervaringen, geschiedenis.

Medemens: 10 geboden

De 10 geboden voor een vredig bestaan. De 10 geboden die we hier te horen krijgen worden gezegd door een jong meisje. Op de achtergrond zie je een kind dat vrolijk speelt. Dit geeft al een bepaalde indruk. Het duidt aan dat ook kinderen willen dat er een vredige wereld is. Dat men stopt met ruziemaken en dat iedereen gelukkig is.
Het eerste gebod is al een gebod van waarheid: 'Vertrouw alleen op mij. Hiervoor is het belangrijk dat je mij goed leert kennen.' Je moet de moeite nemen om iemand te leren kennen. Pas dan weet je wie iemand echt is en pas dan kan je je volste vertrouwen hebben in iemand.
'Je mag niemand doden want ik heb iedereen gemaakt naar mijn beeld.' Iedereen is uniek, je moet respect hebben voor iedereen. Iemand doden is iets dat je niet doet. Iedereen heeft het recht op een leven.
Gebod 7: 'Geniet ervan om voor en met elkaar te leven.'
Gebod 10: 'Geniet van wat je hebt en ben hier tevreden mee.' Dit vind ik ook een belangrijk gebod. Tevreden zijn met wie je bent en wat je hebt. Niet steeds meer en meer willen.
Hoewel het niet alle geboden zijn vanuit de christelijke visie, denk ik dat men hier inspiratie heeft gehaald uit de ethiek van de christelijke levensbeschouwing. Deze ethiek is wat aangepast naar de tijd waar we nu in leven. Net zoals mensen beïnvloedt worden door de tijd.

Medemens: De sociale omgang

Enkele getuigenissen over de sociale omgang vandaag. Ik denk dat de sociale omgang vandaag enerzijds veel beter kan. Wanneer ik op straat loop, heb ik de neiging om vriendelijk te glimlachen naar andere mensen terwijl ik vaak een hele norse blik terug krijg of zelfs helemaal niets. Alsof ik niet besta. Wanneer ik aan het zebrapad sta te wachten, rijden eerst een heleboel auto's mij voorbij. In de winkel wordt ik niet altijd even vriendelijk behandelt. Denk ik dat dit vroeger beter was? Ja. Ligt dit enkel aan de maatschappij? Neen, ook aan de persoonlijkheid van de mensen, hun opvoeding. Anderzijds zijn er de sociale media zoals Twitter en Facebook. Hier hebben mensen heel veel contact met elkaar hoewel dat niet echt persoonlijk contact is. Ik vind het belangrijk om mensen in het echt te zien, op die manier kan je volgens mij betere gesprekken voeren. Misverstanden worden vermeden en het maakt de relatie beter vind ik.
Ik zou kiezen voor een relationeel personalistische ethiek waarbij mensen goed nadenken over wat goed is en hierbij rekening houden met de verschillende relaties die ze hebben en waarvan ze deel uitmaken. Dit betekent in dit geval dat mensen elkaar een goedendag zouden wensen omdat ze vriendelijk zijn tegen elkaar en elkaar waarderen.

Medemens: Kinderen, kinderen doen


 Children see, children do. In het filmpje zien we een aantal situaties waarin kinderen de volwassene nadoen. Ik vermoed dat dit voor een groot deel ook zo is in het dagelijks leven. Kinderen worden enorm beïnvloedt door volwassenen en zeker door de ouders. Wanneer deze dan een slecht voorbeeld geven, dan is de kans groot dat het kind dit gaat overnemen. Niet altijd maar toch vaak. Daardoor is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven zodat kinderen dit kunnen overnemen en aanleren. Zal dit alle kwaad uit de wereld verhelpen? Neen, want wanneer kinderen groot worden/zijn, beslissen ze grotendeels zelf wat ze doen met de normen, waarden, kennis die ze van hun ouders meekregen. Maar het begint in de kindertijd. Het is hier uiterst belangrijk dat men kiest voor een relationeel personalistische ethiek. De volwassenen denken dan meer aan hun rol als volwassene, als rolmodel en zullen zich hier dan ook naar gedragen. Deze relatie t.o.v. het kind zal hun gedrag beïnvloeden. Dit heeft ook veel te maken met de ethiek van de verantwoordelijkheid. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor datgene ze uitstralen naar de jeugd. Ze moeten hun verantwoordelijk nemen.


Medemens: Vertrouwen

Een artikel over jongeren en vertrouwen.
Er zijn niet zo heel veel jongeren meer die vertrouwen hebben in de mensen rondom zich. Hier kan ik wel inkomen. Er is zoveel onrecht, mensen liegen en bedriegen, doen elkaar pijn, moorden voor een futiliteit. Natuurlijk verlies je dan wel eens het vertrouwen in de ander. Stel nu zelf, je bent een meisje en bent 's avonds aan het wachten op de bus. Je ziet iemand naderen, ga je die persoon vertrouwen? Of ga je niet een beetje angst hebben dat het iemand kan zijn met slechte bedoelingen? We leven nu eenmaal in zo'n maatschappij. Een maatschappij waar je enkel diegenen kan vertrouwen die je kent. En dan nog moet je oppassen. Hoe vaak hoor je geen verhaal van een gezinsdrama, waarin ouders hun kinderen vermoorden. Die kinderen hebben ook vertrouwen in hun ouders. Maar toch worden ze verraden. Is het dan raar dat jongeren vandaag weinig vertrouwen hebben? Ik denk het niet. Het is een probleem dat eigen is aan onze maatschappij. Maar zo gaat er wel meer fout in onze maatschappij.

Medemens: Rokers (gekozen casus)

Moeten we blijven investeren in rokers? (artikel)
In het artikel wordt een vergelijking gemaakt van rokers en auto's. Een mooie vergelijking naar mijn mening. Wie zijn auto stuk rijdt, betaalt zelf de kosten. Wie zijn lichaam kapot helpt door roken, daarbij betaalt de maatschappij de kosten. Moeten we dat blijven doen of laten we rokers zelf opdraaien voor hun kosten? Enerzijds zijn de rokers zelf verantwoordelijk voor wat ze hun lichaam aandoen, anderzijds is roken niet zomaar iets waar je in 1 2 3 vanaf geraakt. Ik denk inderdaad het belangrijk is om aan preventie te doen. Jongeren moeten weten waar ze aan beginnen. Maar uiteraard, je bent jong en je wilt een stoer doen. Ik denk dat het een goed idee zou zijn om jongeren kennis te laten maken met mensen die effectief afzien door het roken. Hierdoor krijgen ze een beeld van wat ook hen kan overkomen. Dit kan schokkend zijn maar wel efficiënt. Jongeren denken te vaak 'Dat overkomt mij toch niet' maar ze moeten beseffen dat het hen wel kan overkomen. Ze moeten de gevaren inzien. Leidt dit tot het principe dat de roker zelf moet opdraaien voor zijn kosten? Ik denk dat er nu al genoeg mensen leven die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten niet nog een nieuwe hoop mensen in die situatie gooien. Het zit nu eenmaal niet in onze aard om mensen aan hun lot over te laten. Onze ethiek zegt dat dit fout is. We moeten proberen goed te doen, niet enkel voor onszelf maar ook voor anderen, anderen helpen. Dat we iedereen kunnen helpen is natuurlijk een illusie. We moeten hier rekening houden met de ethiek van het haalbare. We kunnen slechts streven naar het best menselijk mogelijke. We kunnen niet iedereen helpen maar we moeten ons best doen.

Medemens: Quota voor vrouwen

Een quota invoeren om meer vrouwelijke ambtenaren te verkrijgen om federaal niveau vind ik geen goed idee. Iedereen wil verkozen worden omwille zijn/haar talenten. Het kan vrouwen wel aanzetten tot het nemen van de stap maar tegelijk kan het mannen afschrikken. 'Men zoekt naar vrouwen dus waarom zou ik me proberen inzetten?'
Ik vind dat het dan veel beter wordt opgelost op het Vlaams niveau waar men werkt met streefcijfers. Er moeten zeker ook vrouwen aanwezig zijn en vertegenwoordigt worden. Je kan echter geen vrouwen verplichten een functie aan te nemen die ze niet willen of niet aan kunnen. Het initiatief moet uit zichzelf komen en dan moet men nagaan of de vrouw geschikt is of niet. Een quota hiervoor opstellen lijkt mij overbodig. Doe wat meer campagne om vrouwen in de politiek te lokken.
Lees hier het artikel.

Medemens: Taken niet gemaakt

Wat doe je wanneer een leerling zijn/haar taak niet maakt? Dat is het onderwerp van een discussie om het lerarenforum. Verschillende meningen zijn er vertegenwoordigd. Sommigen zeggen dat ze meteen een 0 geven. Anderen trekken per dag punten af. Nog anderen geven een tweede kans en laten de taak op school maken in de avondstudie en daarnaast heb je nog de groep die geen taken meer geeft.
Ik kan mij het best vinden in het standpunt dat er per dag een punt wordt afgetrokken. Op die manier stimuleer je kinderen om toch hun taak af te geven en krijgen ze geen 0 wanneer de taak inhoudelijk zeer goed is. Een 0 geven vind ik vrij resoluut. Ik denk dat een leerling eerst en vooral eens moet laten weten hoe het komt dat die taak te laat werd ingediend. Wanneer dit regelmatig voorkomt, wordt het echter problematisch en moet er worden ingegrepen. Maar iedereen laat al eens een taak thuis liggen. Ook al is ze gemaakt. Hoewel leerkrachten dit vaak niet willen geloven. Niet iedereen is zo dat hij/zij de taken weigert te maken. Daardoor is het niet terecht dat er onmiddellijk een 0 wordt gegeven. Je mag niet alle leerlingen over dezelfde kam scheren.

Lijden: Oscar et la dame rose

In de les bekeken wij de film 'Oscar et la dame rose'. De film ging over een jongetje, Oscar, dat kanker had en niets kon hem nog helpen. La dame rose was een voormalig worstelaarster die nooit haar gevoelens liet merken. Tot ze Oscar leerde kennen.
Een scène uit de film die mij aansprak, was de scène waarin Oscar stierf. Op dat moment waren zijn ouders niet bij hem en toch wisten ze het.

Als ik ongeneeslijk ziek zou worden, zou ik proberen om de dingen die ik graag doe, nog eens ten volle te doen. Ik zou proberen om nog alles uit het leven te halen en veel tijd door te brengen met vrienden en familie. Ik denk niet dat het geloof mij zou kunnen helpen. Ik zou eerder boos zijn. Waarom bestaat dit? Waarom overkomt dit mensen? Waarom ik?

Ik vind dat Oma Rozenrood een goede uitleg geeft over God en het lijden. Hij lijdt wel lichamelijk maar weet geestelijk dat alles wel weer goed komt. Iedereen zou de kracht moeten bezitten om te blijven vertrouwen, ook in het onbekende. Uit de afbeeldingen die we moesten kiezen, kies ik deze van H.J. Eggen, genaamd 'Gekruisigde Christus' uit 1954:
We zien Jezus die aan het kruis hangt maar toch kijkt hij naar ons. Hij laat het hoofd niet hangen maar heeft vertrouwen.

Ik ga akkoord met de opvatting dat er twee soorten pijn zijn. Lichamelijk en geestelijk. Ook ga ik ermee akkoord dat het beter is een God te hebben die lijdt en pijn doormaakt dan een God die nooit lijdt. Die staat verder van de mensen af.
Ik denk dat ik niet akkoord ga met de opvatting dat er niemand kan voor zorgen dat er geen lijden is, zelfs God niet. Als er een God is, waarom laat hij mensen afzien? Waarom laat hij onrecht toe? Is dat dan een goede God? Wanneer mensen in Zijn naam gaan moorden? Ik denk het niet.

Oscar gaat vrij 'goed' om met zijn naderende dood. Hij weet dat hij zal sterven en heeft zich hierbij neergelegd. Zijn ouders gaan minder goed om met zijn dood, ze durven het niet onder ogen komen. Dit is iets wat ik wel goed kan begrijpen, je eigen kind dat sterft, dat verwerk je niet zomaar. Oma Rozenrood vlucht voor haar gevoelens, ze vindt het erg dat Oscar gaat sterven maar kan er niet goed met omgaan. Pas in het einde van de film laat ze haar gevoelens werkelijk toe op de voorgrond. Het medisch personeel gaat enerzijds goed om met het nieuws maar anderzijds ook niet. Ze straffen hem bijvoorbeeld niet voor zijn grapjes en dat maakt dat het duidelijk is dat er een verschil is tussen hem en de andere kinderen. Wel zijn ze heel lief en laten ze hem veel toe waardoor hij ten volle van zijn laatste dagen kan genieten. Ik kan mij het best vinden in de reactie van Oscar hoewel ik niet zeker ben dat ik ook zo zou reageren als ik dat nieuws te horen krijg.

Ik kan er mij wel in vinden dat Oscar brieven schrijft, ook al schrijft er niemand terug. Hij kan zijn gevoelens eens uiten zonder dat hij hierbij commentaar krijgt. Hierdoor is hij ook minder bang om werkelijk te zeggen wat hij denkt en voelt. Het lucht op.

Het onderwerp wordt in de film licht gemaakt. Dit doordat er een heleboel humor verwerkt zit in de film. Bijvoorbeeld het zoenen met het Chineesje. Ook doordat Oma Rozenrood helemaal niet het type is dat sentimenteel zou worden en zich zou gaan hechten aan Oscar, ze ziet er helemaal niet zo uit. De scènes van het worstelen zijn ook zeer grappig voorgesteld maar toch hebben ze een diepere waarheid. Die sprookjesachtige benadering apprecieer ik wel omdat het toch, ondanks dat, duidelijk blijft waar het om gaat en wat er zal gebeuren. Onbewust ben je dat toch aan het verwerken.

In de film staat roze vrij centraal. Dit is een vrolijke kleur die steeds terugkomt. Ook blauw vinden we terug in de film, het meisje dat blauw kleurt. Misschien verwijzen deze kleuren naar jongens en meisjes.

'Enkel God mag me wakker maken.' Deze zin betekent volgens mij dat Oscar er zich volledig heeft bij neergelegd dat hij zal sterven en dat hij alles heeft gedaan wat hij nog wou doen. Hij komt opnieuw overeen met zijn ouders, met het blauwe meisje en hij heeft Oma Rozenrood. Hij heeft vertrouwen in wat zal komen.

God wordt in deze film voorgesteld als iemand die luistert en niet oordeelt, dit merk je aan de brieven. Hij is iemand in wie je kan vertrouwen en die er steeds is.

zaterdag 24 november 2012

Zingeving: Don't you worry child

                                      "Don't You Worry Child"

There was a time, I used to look into my father's eyes
In a happy home, I was a king I had a golden throne
Those days are gone, now the memories are on the wall
I hear the songs from the places where I was born

Up on the hill across the blue lake,
That's where I had my first heartbreak
I still remember how it all changed
My father said,
"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

There was a time, I met a girl of a different kind.
We ruled the world, I thought I'll never lose her out of sight.
We were so young, I think of her now and then
I still hear the songs reminding me of a friend

Up on the hill across the blue lake,
That's where I had my first heartbreak
I still remember how it all changed
My father said,
"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

Oh, oh, oh!
See heaven's got a plan for you
See heaven's got a plan for you
See heaven's got a plan for you

"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

Oh, oh, oh, oh,oh,oh,oh!
Yeah!

woensdag 21 november 2012

Zingeving: Joël de Ceulaer

Joël de Ceulaer zegt in zijn interview dat wanneer je de vraag naar de zin van het leven stelt, je niet goed bezig bent. Hier had ik eerst bedenkingen bij? Je vraagt je dat toch allemaal wel eens af, dat is toch maar normaal? Maar de uitleg die hij eraan koppelde, daar ging ik wel meteen met akkoord. Wanneer je het leven als zinvol ervaart, dan denk je niet meer na over die vraag.
Is het leven volstrekt zinloos als je niet in God gelooft? Ik denk van niet. Ook mensen die niet geloven in God kunnen de zin van het leven zien/ontdekken. Stel nu bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Volgens mij geloven de ouders dan dat ze de zin van het leven hebben ontdekt. Moeten ze hiervoor geloven in God? Neen.
Gelovigen zijn geneigd te denken dat we leven in een periode van moreel verval. Ik weet niet zeker of dit zo is hoor. Volgens mij is iedereen gebaat bij veel van de wetten. Neem nu bijvoorbeeld de rechten van het kind. Gaan gelovigen zeggen dat we leven in een periode van moreel verval terwijl overal ter wereld gepleit wordt voor deze wetten? Ik denk het niet.
De vergelijking die hij maakt vind ik ongepast. Hij vergelijkt de mens die 'grote vragen' stelt met een konijn dat een meetkundig boek schrijft. Beide zal volgens hem nooit gebeuren. Ik vind het een niet - opgaande vergelijking en natuurlijk zal een konijn nooit een meetkundig boek schrijven. Maar wie weet vindt ooit iemand het antwoord op één van die grote vragen.
Interview

Enkele opvattingen kunnen we linken aan de ethische dimensie. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over het moreel verval.

vrijdag 16 november 2012

Zingeving: Ichtus Gent

Ichtus Gent is een Christelijke studentenvereniging. Het doel van de vereniging is andere studenten aanzetten om zichzelf te ontwikkelen. Voornamelijk op geloofsvlak. Samen bidden ze en lezen ze de Bijbel. Er zijn vier verschillende teams die elk hun functie hebben.

 1. Het aanbiddingsteam waarin God aanbeden wordt.
 2. Het gebedsteam waarin ze samen op zoek gaan naar wat bidden voor jou betekent.
 3. Het evangelieteam waarin veel wordt gepraat, met elkaar maar ook met andere medestudenten die nog niet tot de vereniging horen.
 4. En als laatste het projectteam, hier worden ontspannende activiteiten georganiseerd.
Ik denk dat het een mooi initiatief is, jongeren kunnen zich verenigen en zo ontstaat een groot groepsgevoel.

Dit initiatief kunnen we linken aan de sociale dimensie. Jongeren komen samen en delen ervaringen.

Zingeving: Wereldjongerendag

Reportage over geloven bij jongeren, de wereldjongerendag.
Ik vind het een goed initiatief om alle jongeren die geloven in God eens samen te roepen. Dit zorgt voor een grote verbondenheid tussen landen, tussen mensen.
In de reportage wordt gezegd dat jongeren vandaag het moeilijk hebben om voor hun geloof uit te komen. Ik denk dat dit wel waar is, jongeren zijn bang om uitgelachen te worden, de sociale druk om erbij te horen is erg groot. Maar ik denk ook dat de verscheidenheid van religies een rol spelen, er zijn zoveel verschillende soorten en voor jongeren is het volgens mij zoeken naar een religie die bij hen past en waarbij ze zich goed voelen.
Ook het misbruik in de kerk wordt aangehaald in de reportage. Hierop kwam een resoluut antwoord: het zijn een aantal personen die geen moreel geweten hebben, het is niet het hele instituut. Dit is volgens mij wel waar maar toch heeft het een grote invloed op jongeren en hun visie op geloof. Het maakt het nog veel moeilijker om uit te komen voor je geloof, het maakt het zelfs moeilijk om te geloven.

Dit kunnen we linken aan de ervaringsdimensie maar ook aan de sociale dimensie. De jongeren komen samen en beleven samen de verbondenheid, met God maar ook met elkaar.

Zingeving: Geloven beweegt mensen

Ik bekeek het filmpje van Koppen XP over geloven.

In de eerste getuigenis krijgen we te horen dat de studente theologie studeert om te weten hoe het geloof in elkaar zit. Volgens mij is dit dan meer de wetenschappelijke kant van geloof want geloof is voor mij gewoon aanvaarden wat het is. Niets erachter zoeken, niet willen weten hoe het in elkaar zit. Dat is volgens mij geloof. Wanneer je het dan weer gaat onderzoeken, vind ik dat je al veel minder bezig met echt geloven maar meer met de wetenschappelijke kant.
Bij de tweede getuigenis heb ik meer het gevoel dat de persoon in kwestie het geloof meer zoekt en vindt in dingen doen voor andere mensen. Er wordt gezegd dat het bidden ook andere mensen ten goede komt doordat God bij het gebed aanwezig is. Ik denk dus dat de persoon veel belang hecht aan anderen helpen en  hierbij haar 'geloven in' betrekt.
De derde getuigenis handelt over Christelijke muziek die zeer belangrijk is/zou zijn voor jongeren. Dit vanuit de opvatting dat mensen niet goed weten wat religie inhoudt en het pas weten wanneer ze het voelen in hun hart. Hier zou muziek bij helpen. Ik heb wel respect voor dat die mensen doen en hun opvatting maar toch kan ik er mij moeilijk in plaatsen. Voor mij is Christelijke muziek niet belangrijk en ik betwijfel zelf of muziek mij enigszins zou kunnen helpen bij het voelen van een religie.
Geloof is altijd aanwezig. Dat is het begin van de vierde opvatting. Hier maak ik meteen een kanttekening bij,  misschien is dat wel zo maar toch niet altijd evenveel? Veel mensen verliezen toch op een bepaald moment hun vertrouwen, hun geloof? Dit bijvoorbeeld door een bepaalde omstandigheid die men niet eerlijk en onrechtvaardig vindt zoals een ziekte, een sterfgeval. De man die hier spreekt, zegt dat erkenning geven aan zijn schaduwzijde het geloof gestalte geeft. Dit is volgens mij een ruimere interpretatie van geloof want veel mensen denken dat geloof het leven zoals beschreven in de Bijbel is en in de voetsporen van Jezus willen treden, het vertrouwen hebben dat er iemand is daarboven die voor ons zorgt en dat er na dit leven nog een leven is.
De vijfde getuigenis geeft gestalte aan het geloof door te geloven dat alles in handen is van de Heer. Wij zijn enkel marionetten die de knopjes bespelen maar de Heer bepaalt alles. Mag ik dit dan linken aan het lot? Bestaat het lot of hebben we ook iets in handen? Ik vind het zeer mooi dat er gezegd wordt dat aan kinderen waarden worden meegeven waar ze dan later zelf iets met kunnen doen. Men is graag in de kerk omdat de liefde voor de medewerkers en de dienstbaarheid zo groot zijn. Hier kan ik inkomen. Mensen hebben dit graag.
De mensen van de zesde getuigenis brengen liedjes die filosofisch zijn en die mensen helpen om een geloof te zoeken. Ze willen mensen aanzetten om diep na te denken. Hier hebben we opnieuw te maken met een ruimere interpretatie van geloof. Ze geloven niet op praktisch vlak maar hebben wel het gevoel van geloven wanneer het bijvoorbeeld om het milieu gaat. God wordt gezien als de natuur en de liefde. Ik denk dat veel mensen hun geloof een beetje vinden in de liefde, zelf denk ik dat dit bij mij ook zo is. Ben ik mij hier bewust van? Neen. Wil ik dat? Neen, ik vermoed van niet.
De zevende getuigenis komt van een radiopresentator. Je mening zomaar op de radio meedelen mag uiteraard niet maar hij probeert toch waarden stiekem door te geven aan mensen. Dit bijvoorbeeld door het aanzetten tot het steunen van goede doelen. Dit doet mij onmiddellijk denken aan het initiatief van Studio Brussel: het glazen huis. De radiopresentator vindt het heel belangrijk om elke dat iets voor een ander te doen zonder te denken aan eigen belangen. Dit vind ik zeer mooi. Iedereen zou zo moeten zijn.
De laatste persoon die een getuigenis uitbrengt heeft veel respect voor anderen, hoe anderen dingen zien en ervaren vanuit ervaringen in het verleden. Dit vind ik een zeer mooi iets. Aanvaarden dat de ander anders is en dat hier niets mis met is.

Deze getuigenissen wil ik linken aan de doctrinele dimensie. Het is echter niet helemaal hetzelfde want hier wordt duidelijk dat mensen een verschillende kijk hebben op hun godsdienst, ze geven er een andere invulling aan. Toch link ik dit aan deze dimensie omdat het voor de mensen persoonlijk weergeeft wat de godsdienst inhoud.

maandag 12 november 2012

Zingeving: Gedichten

Om even na te denken...
http://gedichtenfoto5.wordpress.com/tag/geloof/

http://gedichtenformaat3.wordpress.com/category/religie/

Zingeving: Zinvragen


Zinvragen?!
 • Wat is het leven?
 • Wat betekent het leven?
 • Wat betekent ons leven?
 • Waarom gaan mensen dood?
 • Waarom overkomen goede mensen slechte dingen?
 • Wat gebeurt er met ons?
 • Waarom leven wij?
 • Wat is ons leven waard?
 • Waarom krijgen kinderen geen kans om te leven?
 • Waarom krijgen mensen ziekten?
 • Waarom is het leven niet eerlijk?
 • Waarom is er onrecht?
 • Waarom zijn er leugens?
 • Waarom is er oorlog?
 • Wat is liefde?
 • Wat is geluk?
 • Waarom is er pijn?
Het is slechts een klein aantal zinvragen waar we volgens mij wel eens allemaal aan denken. Zullen we ooit antwoord krijgen op deze vragen? Ik denk het niet. Betekenis moeten we volgens mij zelf geven an het leven, aan ons leven. Geluk maken we zelf en liefde is een relatief begrip. De wereld is nu eenmaal niet eerlijk en onrechtvaardig en oorlog ontstaat doordat mensen macht willen. Ook kunnen we op enkele vragen een wetenschappelijk antwoord geven. Pijn is er zodat we zouden weten dat er iets mis is met ons lichaam. Ziekten ontstaan door microben en bacteriën. Mensen sterven omdat de wereld overbevolkt zou geraken. Maar deze antwoorden geven geen bevredigend gevoel. We blijven vragen stellen. We blijven in onwetendheid.

Zingeving: Vol verscheidenheid


Er zijn veel verschillende zaken waar ik aan denk als ik denk aan zingeving en religie. Er zijn verschillende soorten religies en geloven. Maar daarnaast zijn er ook een aantal woorden die ik associeer met zingeving en religie.

In deze woorden vinden we een woord dat verwijst naar de rituele dimensie: bidden.

maandag 5 november 2012

Zingeving: Geluk

Wat is geluk? Geluk is volgens mij voor iedereen anders. Voor mij is geluk samen zijn met mensen die ik graag zie, dat kan heel eenvoudig zijn, gewoon gezellig in de zetel zitten en naar een film kijken, kan mij al gelukkig maken. In dit filmpje zien we allerlei getuigenissen over wat geluk is voor bepaalde mensen. Bij sommige opvattingen kan ik mij wel een beetje aansluiten, ik kan er mij in vinden maar bij anderen toch weer niet. Er is een opvatting die zegt dat sommige mensen een aanleg hebben voor geluk. Dat geloof ik niet. Geluk is volgens mij iets dat je zelf maakt. Wel ga ik akkoord met de opvatting dat geluk als een vlindertje is dat je niet kan pakken. Wanneer je het minst verwacht, duikt het plots weer op.

Samenleving: Hoe het wel moet..Samenleving: Hoe het niet moet..
Zingeving: Ietsisme

Getuigenis van een ietsist.
Ik geloof dat iedereen wel een beetje een ietsist is. Volgens mij zijn er niet veel mensen die nu nog kunnen beweren dat ze altijd opnieuw, in elke situatie, in dezelfde God geloven en vertrouwen. Volgens mij richten mensen zich vaker tot God wanneer ze het moeilijk hebben en vergeten ze God vaak in tijden van geluk. Ze halen het geloof boven wanneer het hun past, neem nu bijvoorbeeld met kerst. Bijna iedereen viert Kerstmis, en waarom? Omwille van wat er in de godsdienst wordt gezegd of omwille van de cadeautjes? Mensen trouwen maar waarom? Omdat ze willen leven zoals het gezegd wordt in de Bijbel of omdat het een mooie plechtigheid kan zijn met een prachtig wit kleed en veel aandacht? 
In het ietsisme kan het geloof veranderen naarmate de gebeurtenissen uit het leven. Ik denk dat dit voor veel mensen zo is. Wanneer het iets minder gaat, dan zijn mensen boos op 'een God', ze willen niet meer geloven want wat er gebeurt is niet rechtvaardig. Wanneer ze echter gelukkig zijn, keren mensen zich zelden naar God, het is maar 'normaal'. Een ietsist is tenminste eerlijk in zijn geloof. Er is wel iets, maar is het een God?

Zingeving: Maar wie is God?

Op de website 'Maar wie is God' vinden we vijf vragen omtrent zingeving. Deze vragen zijn van jonge kinderen en dit toont ons aan dat ook jongeren met het onderwerp 'zingeving' bezig zijn. Naar mijn mening staan er twee vragen op die echt goed zijn, de andere zijn het natuurlijk ook maar die twee vragen, dat zijn vragen waar ik soms ook over nadenk.
Vraag 1: 'Waarom doen mensen elkaar kwaad?'
Vraag 2: 'Waarom overkomen goede mensen soms slechte dingen?'
Het zijn twee vragen die volgens mij vrij dicht tegen elkaar leunen. Beide hebben voor mij als achterliggend onderwerp het goede en het kwade. Het zijn ook vragen die dicht bij elkaar liggen, goede mensen overkomen slechte dingen en dat is zeker niet eerlijk. Mensen doen elkaar pijn, soms voor een futiliteit. Het zijn dingen die niet zouden mogen maar die wel gebeuren. Zelfs kinderen denken erover na. Zelfs zij weten dat het niet eerlijk is.

Zingeving: Artikel DS - Geluk

Artikel: Hoe gelukkig zijn jongeren?
Een studie wijst uit dat 54% van de Belgische jongeren tussen 15 en  25 jaar gelukkig is. Ik vind het stom dat ze hierover een studie doen. Natuurlijk is het nuttig want het geeft een signaal dat er iets moet veranderen maar het artikel is vrij positief en vindt deze 54% veel. Ik vind dit niet veel. Het betekent dat 46% ongelukkig is en dat is 46% te veel. Toch vraag ik mij af hoe ze deze studie gedaan hebben? Hoe meten ze geluk? Is dat niet iets dat bij iedereen anders is? In het artikel zeggen ze dat vakantie jongeren het gelukkigst maakt. Is dat voor iedereen zo? Ik ben gelukkig als ik met vrienden samen ben, met mensen die om me geven en die ik graag heb. Ben ik daarom gelukkig als het vakantie is? Neen. Als ik maar heel even mijn vriend zie ben ik gelukkig. Geluk is volgens mij voor iedereen anders en daarom niet meetbaar.

Zingeving: Wat het ook is

Lied van Stef Bos - Wat het ook is
Misschien is het zien             
Wat je nooit hebt geloofd    
Misschien is het leven    
Op water en brood        
Misschien is het iets        
Dat onzichtbaar wil zijn    
Het licht in de avond        
Dat langzaam verdwijnt    

        
Misschien is het grijs         
Een stad in de mist        
En zijn het de ogen        
In een getekend gezicht    
Misschien is het stil        
Onbereikbaar en ver        
Een wolk aan de hemel          
Een vallende ster                 

Ze noemen het liefde            
Ze noemen het God        
Ze laten het vrij            
Of ze sluiten het op        
Ze noemen het hemel        
Ze noemen het thuis
Wat het ook is            
Wat het ook is.....                  

Misschien is het samen  
Of is het alleen            
Alleen het licht in jouw ogen    
En hoe jij beweegt        
Misschien is het soms
De ogen gesloten        
De handen gevouwen        
De armen geopend        

Ze noemen het liefde        
Ze noemen het God        
Ze laten het vrij            
Of ze sluiten het op        
Ze noemen het hemel        
Ze noemen het thuis        
Wat het ook is            
Wat het ook is            
Jij bent het voor mij        

Ze noemen het alles         
Ze noemen het leven        
Ze noemen het liefde       
Ze noemen het god         
Ze noemen het samen       
Ze noemen het hemel    
Ze laten het vrij 
Ze sluiten het op
Ze noemen het vrijheid     
Ze noemen het weerloos
Ze noemen het passie
Ze noemen het pijn           
Wat het ook is        
Wat het ook is        
Jij bent het voor mij 

In dit lied krijgen we een aantal zinvragen om over na te denken. Mensen hebben allerlei benamingen en dat wordt hier in dit lied duidelijk gemaakt. In dit lied lijkt het alsof God vergeleken wordt met liefde en misschien is dat ook wel zo. In de liefde heb je iemand die er voor je is, die je steunt en op wie je kan vertrouwen. Ik vermoed dat God voor veel mensen ook zo'n persoon is. Mensen geloven in God zoals geliefden geloven in elkaar. Op die manier kan je dit lied interpreteren en dat is dan ook mijn interpretatie.