donderdag 13 december 2012

Medemens: Hoe word je mens?

Hoe word je mens? Dit is een vraag die twee vrouwen zich stellen en daarbij gaan ze op zoek naar het antwoord. Hier kan je hun zoektocht volgen. Volgens mij word je mens als je weet waarvoor je leeft. Als je niet het gevoel hebt dat je geen plaats hebt op de wereld, dat je niet weet wat je kan, wat je talenten zijn. Als je mensen kan helpen en dit geeft je ook een goed gevoel, dan word je volgens mij mens. Als je het goede in de ander zoekt en je moeite doet om de ander te leren kennen. Mens word je niet bij de geboorte denk ik, je bent er wel maar ben je al echt een mens? Het is een zoektocht, een proces en wanneer je het gevonden hebt, dan voel je voldoening en tevredenheid. Tevreden om een mens te zijn.

Lijden: Lied


Sadness - Stash

You said times with me were lots of fun
But now funny just ain’t what you want
Yeah my girl, ain’t that just a little strange
There were times you’d rather die than leave
Now you say: hold on a second here
yeah my love ain’t it all just a little strange
When you say: just hold on a second here
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
Hey my girl, why don’t you just let it flow
All this time I tried to figure out
Just what it takes to live on your cloud
yeah my love, I guess I misunderstood
When you said; just hold on a second here
If sadness is a color, than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
But hey my love, I guess I misunderstood
If sadness is a color than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down If sadness is a color than it’s blue just like your eyes And sorrow can be all over you but it will never tear me down

Natuur: Kalfje Willy

Een ludieke actie waarbij Vlaanderen eerst kennis maakt met twee schattige kalfjes Willy en Barabas. Enkele dagen later is er echter een barbecue en één van de kalfjes wordt het vlees op de barbecue. Wij eten nu eenmaal veel vlees. Tijdens de barbecue wordt bekend gemaakt welk kalfje de mensen zonet hebben opgegeten of nog gaan opeten, het is kalfje Willy geworden. Je ziet dat de mensen een krop in de keel krijgen. Waarom krijgen ze nu plots wel een krop in de keel en anders niet? Wanneer we niet precies weten wie of wat er op ons bord ligt, hebben we er blijkbaar geen probleem mee om het op te eten. Pas als het een gezicht en een naam krijgt, wordt het moeilijk. Gelukkig voor die mensen daar, kalfje Willy is even springlevend als kalfje Barabas. Maar waar komt het vlees dan vandaag? We krijgen een biologische vleesboerderij te zien waar vlees groeit aan de bomen en uit de grond komt. Een grappige manier om ons erop te wijzen dat we veel vlees eten en dat dit schadelijk is voor het milieu. We moeten ons ook richten op biologisch voedsel.
Bekijk hier het filmpje.

Natuur: Filmpje

In dit korte filmpje worden eerst enkele milieu - onvriendelijke praktijken getoond zoals de waterkraan laten lopen tijdens het tanden poetsen. Daarna worden milieu - vriendelijke acties getoond. Zo zien we hoe alle lampen vervangen worden door spaarlampen, hoe de lichten worden gedoofd als er niemand is. Hoe de verwarming enkele graden lager wordt geplaatst en hoe stopcontacten worden uitgetrokken van apparaten die toch niet in werking zijn. Het zijn eenvoudige zaken die zeer eenvoudig toe te passen zijn en die iedereen ook kan doen. Het zijn geen grootse dingen maar kleine die ook een verschil kunnen maken.Natuur: Getuigenissen

Op dit filmpje zijn er enkele mensen aan het woord die hun best gaan doen om meer te leven in functie van duurzaamheid. Ik kies er de beste ideeën uit die ook voor mij haalbaar zijn.

 • Meer met de fiets of het openbaar vervoer.
 • Recto - verso printen.
 • Lichten uitdoen als het niet nodig is.
 • Gerecycleerd materiaal gebruiken en zelf ook recycleren.
 • Voedselresten opnieuw gebruiken.
Veel van de initiatieven die aangehaald worden, zijn niet van toepassing op mij zoals zonnepanelen aanschaffen. Maar ook op mijn manier kan ik mijn steentje bijdragen.

Natuur: De 4 e's

De strategie van de 4 e's

 1. Enable: Mogelijk maken, de overheid moet ervoor zorgen dat mensen kunnen kiezen voor de meest duurzame optie. Dit moet mogelijk zijn voor de mensen zonder dat ze hierbij negatieve ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er goede fietspaden zijn die veilig zijn.
 2. Encourage: Aanmoedigen, mensen die voor een duurzame optie kiezen moeten hiervoor beloond worden, mensen die kiezen voor een minder duurzame optie, die moeten financieel bestraft worden.
 3. Exemplify: De overheid en grote organisaties moeten het goede voorbeeld geven.
 4. Engage: Het stimuleren van duurzame keuzes, duurzaam handelen ondersteunen.
De eerste 2 e's zijn de harde e's omdat de aanpak van deze vooral op het vlak van de politiek zich bevindt.

Deze vier e's zijn belangrijk als we willen komen tot een duurzame wereld die goed doet aan ons milieu.
Voor meer informatie, klik hier.

Dit model sluit aan bij het model van de 3 p's (people, planet en profit). Ecologisch = planet, economisch = profit, sociaal = people.

Beide modellen staan tegenover het model van de 4 p's. Deze p's staan voor product, plaats, promotie, prijs.


Natuur: Religies

Hoe gaan religies om met natuur?

 1. Christendom: De aarde is iets waar wij, mensen, moeten voor zorgen en die we hebben gekregen van God. We hebben de aarde dus in bruikleen, we zijn medescheppers. In het Christendom is de ecospiritualiteit belangrijk, we dragen zorg voor de aarde en hebben er respect voor, in functie van de volgende generaties die nog op de aarde zullen leven. We moeten echter ook solidair zijn en op een rechtvaardige manier omgaan met mensen die leven in ontwikkelingslanden.
 2. Boeddhisme: De aarde geeft ons alles wat nodig is om te leven en als we op een goede manier leven en samenwerken met elkaar, dan is de aarde gezond. Wanneer we dit niet doen, gaat de aarde ten onder gaan. Mensen, dieren en planten zijn belangrijke onderdelen van de aarde en de natuur. Wij zijn afhankelijk van de lucht, water, dieren en planten en dit moeten we beseffen. We leven hier slechts even en moeten respect hebben voor de natuur.
 3. Hindoeïsme: Hindoes hebben een groot respect voor de natuur, ze geloven dat alle wezens iets goddelijks bevatten. Je mag geen anderen pijn doen en daardoor eten de Hindoes dus ook geen vlees. Mensen moeten respectvol omgaan met de natuur en van deze goede daden kunnen dieren en planten genieten.
 4. Islam: Bij de Islam is het belangrijk dat de erosie bestreden wordt. Hier probeert men de moslims dan ook van te overtuigen, dit op basis van de Koran. Planten en bomen eren Allah en moslims moeten dus voor planten en bomen zorgen. Wanneer ze dit niet doen, zullen ze ervoor boeten in het hiernamaals.
 5. Jodendom: Jahweh heeft de aarde gegeven aan de mensen en de mensen moeten er dus zorg voor dragen. Mensen mogen de aarde gebruiken, producten uit de aarde maar mogen de aarde niet kapot maken. Want ander maak je Jahweh kapot. Maar Jahweh kan de natuur ook gebruiken om de mensen te straffen.
Voor meer info, klik hier.

Natuur: Tim Jackson

In de uiteenzetting van Tim Jackson over welvaart, begint hij onmiddellijk met een belangrijk punt aan te halen. Hij heeft het over de economische groei en het geld dat voor ons zo belangrijk is. Dit heeft als gevolg dat natuurlijke voorraadbronnen uitgeput geraken want wij gebruiken alles op om toch maar te kunnen voorzien in de economische groei en winst. Tim Jackson streeft naar een wereld met een economie die veel minder milieubelastend is, een welvaart zonder groei. We leven echter in een vicieuze cirkel waarbij we een inkomen krijgen, dit uitgeven aan goederen en diensten, die op hun beurt nog meer produceren, waarop wij nog meer uitgeven enz (investeren). Door middel van materiële goederen maken mensen duidelijk hoe belangrijk ze wel niet zijn, hoe meer je bezit, hoe beter toch? Ook al hebben we deze goederen niet nodig. Tijdens de crisis willen we sparen maar dit is niet goed voor de economie dus zet de economie ons toch aan om verder geld te spenderen terwijl we dit eigenlijk niet willen. We zouden een heleboel geld kunnen besparen als we iets doen zoals ons huis goed isoleren of spaarlampen gebruiken. Maar toch doen mensen dit niet. Waarom? Mensen zitten vast in hun gewoontes, de traditie want deze biedt nu eenmaal veiligheid.
Investeren moet veranderen, we moeten investeren op een manier waarbij ons klimaat niet aangetast wordt, integendeel, erdoor verbetert wordt. Investeren in een betere isolatie bijvoorbeeld maar ook investeren in vriendschappen en familie. Ook hierdoor gaan we ons beter voelen en hebben we die materiële goederen niet nodig. De welvaart van rijke landen moet zinvoller worden.

woensdag 12 december 2012

Natuur: Liedjes + filmpjes

Enkele liedjes, klik hier.
Bekijk en beluister zeker het liedje 'The shadows' van Sandel.
Ook het lied van Melissa Etheridge genaamd 'I need to wake up' is een goed lied dat past bij hoe de mensen vandaag vaak reageren, ze moeten wakker geschud worden.
Het lied van Ludwig - 'Climate change song' vertelt ons veel over de materiële behoeftes die mensen hebben, ze willen alles bezitten en willen steeds meer.
Als laatste vind ik ook het lied van Miley Cyrus toepasselijk, 'Wake up America'. Ze zingt over het feit dat we wakker moeten worden en dat we er allemaal mee te maken hebben. Dit is zeker zo, men mag niet denken dat het een 'ver van mij bed show' is want het gaat ons allen aan.

Een film die we wel allemaal kennen over klimaatverandering: An inconvenient truth. Ook al zijn niet alle aspecten van deze film even waarheidsgetrouw, toch is het een goede film om eens wakker te worden.

Natuur: Klimaatlied


Do it now (melodie : Bella Ciao)

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Natuur: Dagen zonder vlees

Mensen die deelnamen aan de actie 'Dagen zonder vlees' zetten zich tijdens de vastenperiode in zeker één dag in de week geen vlees te eten. (artikel) Ik vind dit zeker een goed en leuk initiatief. Hierdoor weten mensen wat de impact is van de vleesproductie op het milieu, deze is groot. Zo weten mensen ook dat er nog alternatieven zijn voor vlees, je kan vis eten of iets vegetarisch zoals een groenteburger. Dit maakt dat mensen de producten leren kennen en hierdoor zullen ze minder bang zijn om dit in de toekomst ook te proberen. Mensen zitten nu eenmaal vaak vastgeroest in hun gewoontes zoals bijvoorbeeld frietjes op woensdag. Voor veel mensen is het moeilijk om te experimenteren en dit geven ze dan ook door aan hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet dat er wel lekkere alternatieven bestaan voor vlees en dat je zeker niet bang moet zijn om deze te proberen.

Natuur: La voix de nos enfants

Een film over hoe het eraan toegaat op vlak van milieu acties. (korte samenvatting)
De film hecht aandacht aan de vraag wat er met de aarde zal gebeuren in de toekomst, op wat voor planeet zullen onze kinderen, kleinkinderen leven? Het is nu dat er moet ingegrepen worden in de klimaatsverandering, we kunnen niet alles overlaten aan onze nakomelingen en we kunnen hen niet opzadelen met de fouten die wij nu maken. Helaas is dat wel iets dat veel mensen doen, ze denken dat anderen het wel zullen oplossen of dat wanneer het probleem echt tot uiting komt, zij er geen last meer zullen van hebben doordat zij al niet meer leven. Maar is het eerlijk dat onze kinderen en kleinkinderen moeten boeten voor onze fouten? Omdat wij te koppig zijn om zelf te reageren, zelf actie te ondernemen? In de film worden verscheidene projecten aangehaald die wel actie ondernemen, een goed voorbeeld voor ons allen dus.

Natuur: The greed song

Een leuk liedje (youtube) over de drang van mensen om alles te bezitten. Mensen vandaag zijn vaak zeer zelfzuchtig, ze willen alles kopen omdat ze denken dat dit hun gelukkig maakt. Maar dit is niet zo. Geluk vind je in de kleine dingen. De vernieuwingsdrang van mensen moet stoppen, helaas speelt de economie op deze vernieuwingsdrang en de zelfzucht goed in zodat zij veel winst kunnen maken. We zitten in een negatieve cirkel, wij kopen, bedrijven produceren nieuwe producten, wij kopen, opnieuw worden nieuwe producten geproduceerd en wij blijven kopen. Onze materiële consumptie en behoefte is zeer groot, zo willen we ons onderscheiden van de ander. Als we duurzaam willen leven moeten we het economische aspect opzij schuiven en meer aandacht besteden aan het ecologische aspect. We moeten minder denken aan alles wat we willen hebben maar meer aan wat het doet met het milieu en wat we kunnen doen om het milieu een handje te helpen. Want ook op die manier kan je je onderscheiden van de anderen.

Natuur: Climate challenge

Een zeer interessante website over klimaatsverandering voor leerkrachten. Het is zeer belangrijk dat kinderen leren over de klimaatsverandering en aangezet worden tot actie. Als kinderen er niets over weten, gaan ze ook geen initiatieven nemen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten, maar ook ouders, kinderen sensibiliseren en stimuleren om actie te ondernemen. Je kan op de website gratis lessen downloaden rond klimaatverandering waarbij ook duidelijk de werkvorm en moeilijkheidsgraad beschreven staan. Een eenvoudige hulp dus voor leerkrachten die toch een goede les willen geven rond klimaatsverandering want het is geen 'ver van mij bed' show. In heel duidelijke puntjes staat alles goed uitgelegd, stukje per stukje. Je kan er filmpjes bekijken van bijvoorbeeld getuigenissen of de gevolgen van de klimaatsverandering. Je kan er zelfs met je klas je inschrijven om deel te nemen aan de klimaatconferentie in 2013. Klimaat, een belangrijke factor in ons leven.

zondag 2 december 2012

Natuur: Mijn plaats

In dit artikel worden op het einde een aantal categorieën genoemd over de kloof tussen gedrag en attitude m.b.t. mobiliteit en wonen. Waar plaats ik mezelf? Ik zou mezelf plaatsen in de categorie van de 'onschuldige wachter'. Goed op de hoogte van alles, maar niet bereid om onmiddellijk iets groots te doen. Wel is het energiegebruik vriendelijk. Ik denk wel aan wat iets aan energie kost. Licht moet niet overal branden wanneer je slechts op één plaats bent, kleding droogt ook buiten aan de draad en wanneer iets niet gebruikt wordt, stopcontact uit. Deze kleine dingen doe ik wel maar ben ik meteen bereid om iets groots te doen? Niet echt. Er zijn zoveel mensen die niets doen, waarom zou ik dan grootse dingen moeten doen? Laat de anderen beginnen met kleine zaken en het zal ook helpen.
Mobiliteit, wonen, toerisme en voeding zijn goed voor 80% van onze milieu - impact. Dat kan ik wel begrijpen. Iedereen wil een mooi, groot huis, heeft een auto 'nodig' en gaat daarnaast ook graag eens op reis. En voedsel is iets noodzakelijks om te overleven. Betekent dit dat het niet anders kan? Jawel, een goede variatie tussen vlees, vis en vegetarisch. Cohousing is een alternatief en het openbaar vervoer of de fiets kost volgens mij op jaarbasis minder dan een auto. Het artikel maakt wel een mooie vergelijking om even bij stil te staan. De meeste mensen zijn tegen dierengeweld en dierenmishandeling. Wat is het slachten en eten van dieren dan? Dat is toch ook leed. Ik had het nog nooit zo bekeken maar ja, het is zo. Wanneer we koeien zien die dood zijn omdat ze geen water krijgen, roept dit verontwaardiging op. Maar wanneer ze dood op ons bord liggen, is het normaal. Iets om over na te denken.

Natuur: Belgische ecologische voetafdruk

Dat wij Belgen een veel te goed leven leiden, bewijst ook maar eens dit artikel. We zijn één van de grootste verbruikers op aarde en wanneer het aankomt op de ecologische voetafdruk, staan we zelfs op de 4e plaats. Niets om trots op te zijn. 8 hectare bedraagt onze ecologische voetafdruk gemiddeld en dat terwijl ze eigenlijk maar 1.8 mogen/kunnen hebben. En dat terwijl de voetafdruk in ontwikkelingslanden zeer laag ligt. Eigenlijk is het dus allemaal de schuld van de rijke landen. Door hun verbruik en overmatige gebruik, kan de aarde niet meer volgen, de limieten zijn bereikt. En wie lijdt eronder? De ontwikkelingslanden. Iedereen (lees: de rijke landen) zou zijn best moeten doen en kan eenvoudige aanpassingen doen. Hoe moeilijk is het om de was aan de draad buiten te hangen i.p.v. in de droogkast te steken? Je doet er nog wat armspieroefeningen bij ook, twee vliegen in één klap. Of neem de fiets, goed voor de conditie én het milieu. Het openbaar vervoer, gezellig om mensen te leren kennen. Er zijn tal van mogelijkheden om toe te passen, laten we dit dan op grote schaal doen en help de aarde een handje.

Natuur: Mijn ecologische voetafdruk


Mijn ecologische voetafdruk bedraagt 5.8 hectare...
De groene balk stelt mijn ecologische voetafdruk voor, die eronder respectievelijk van een Belg (gemiddeld), een Duitser en een Afrikaan. Oef, zit ik dan toch onder het gemiddelde van de Belg. Helaas niet onder dat van de Duitser of Afrikaan.               
Hoeveel zou mijn ecologische voetafdruk mogen zijn? 1.8 hectare. Oei...
Na enkele vragen over zaken die ik nog zou kunnen toepassen, is mijn ecologische voetafdruk verkleint naar 5.6 hectare. Helaas deed ik de meeste van hun suggesties al, zoals het drogen van de was aan een draad buiten i.p.v. de droogmachine of het plaatsen van spaarlampen en - douchekop.

Doe zelf de test! Klik hier.

Natuur: Weggooitest

Hoeveel voedsel gooi ik weg/verspil ik?


We kunnen dus concluderen dat ik niet zoveel voedsel verspil. Ik zou dat niet kunnen, er zijn zoveel mensen die geen voedsel hebben en dan zou ik het weggooien? Brood dat ietwat oud is, wordt bij mij geroosterd, een croque monsieur of een wentelteefje. Soms moet je wat creatief zijn met je eten maar weggooien? Neen.
Doe zelf de test, klik hier.

Natuur: Wordle


Lijden: Mijn visie

Allereerst ben ik van mening dat er veel te veel lijden is in de wereld. Elk jaar opnieuw, elke winter opnieuw, moeten mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, buiten slapen, in de kou, in de sneeuw. Elk jaar sterven er op die manier mensen. Ik kan dit niet begrijpen. Hier moet iets aan gedaan worden. Wanneer ik in een winkelstraat loop zie ik altijd wel mensen die bedelen. Die mensen moeten geholpen worden. De rijken zouden wat minder aan zichzelf moeten denken en wat meer aan de anderen, degenen die het niet zo breed hebben. Er zijn wel tal van acties en verenigingen maar dit is nog niet genoeg. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben, niemand zou in een vuilnisbak naar eten moeten zoeken. Helaas is onze maatschappij zo egoïstisch en gericht op winst en eigenbelang dat deze zaken wel bestaan. En dit is ook een vorm van kwaad! Fragmentatie en zelfbedrog. Mensen houden zichzelf voor dat ze het beste doen voor de wereld maar ze helpen de mensen die hulp nodig hebben niet.
Is er volgens mij leven na de dood? Ik denk het niet. Ik geloof niet dat er een paradijs is waar we later heen gaan, ik geloof niet dat er een hel is. Gebeurt er dan niets? Ik weet het niet. Dat lijkt mij flauw, we leven een leven en dan is het plots voorbij. Zwart. Niets meer. Dat lijkt mij ook niet logisch. Hierdoor ben ik meer geneigd om te geloven dat we gewoon opnieuw geboren worden. In een ander lichaam, zonder enige herinnering van een vorig leven. Denk ik dan zoals bij het Hindoeïsme dat het leven van nu bepaald welk leven we zullen aannemen in ons volgend leven? Neen, zeker niet. Ik denk gewoon dat we opnieuw geboren worden, nieuwe herinneringen kunnen maken om ze opnieuw te vergeten. Een vicieuze cirkel waar we niet uit geraken. Deprimerend. Dat zou betekenen dat alles wat we doen in dit leven, niets te betekenen heeft. En misschien is dat wel zo. Het leven kan zo rap voorbij zijn. Wij zijn slechts pionnen in een grote wereld. We doen ons ding en dat is dat.

Lijden: Laughing with

In het lied 'Laughing with' van Regina Spektor worden een aantal redenen opgehaald waarbij niemand naar God lacht. Redenen die lijden veroorzaken of die met lijden te maken hebben, zowel op persoonlijk als op mondiaal vlak, zowel op moreel als fysisch vlak. Toch lachen we vaak met God. Niet naar. Met.
Enkele vb uit het lied aangeduid samen met de verschillende soorten lijden:


No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one's laughing at God
When they're starving or freezing or so very poor

No one laughs at God
When the doctor calls after some routine tests
No one's laughing at God
When it's gotten real late
And their kid's not back from the party yet

No one laughs at God
When their airplane start to uncontrollably shake
No one's laughing at God
When they see the one they love, hand in hand with someone else
And they hope that they're mistaken

No one laughs at God
When the cops knock on their door
And they say we got some bad news, sir
No one's laughing at God
When there's a famine or fire or flood

But God can be funny
At a cocktail party when listening to a good God-themed joke, or
Or when the crazies say He hates us
And they get so red in the head you think they're 'bout to choke
God can be funny,
When told he'll give you money if you just pray the right way
And when presented like a genie who does magic like Houdini
Or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus
God can be so hilarious
Ha ha
Ha ha

No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one's laughing at God
When they've lost all they've got
And they don't know what for

No one laughs at God on the day they realize
That the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes
No one's laughing at God when they're saying their goodbyes

But God can be funny
At a cocktail party when listening to a good God-themed joke, or
Or when the crazies say He hates us
And they get so red in the head you think they're 'bout to choke
God can be funny,
When told he'll give you money if you just pray the right way
And when presented like a genie who does magic like Houdini
Or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus
God can be so hilarious

No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one laughing at God in hospital
No one's laughing at God in a war
No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor

No one's laughing at God
No one's laughing at God
No one's laughing at God
We're all laughing with God


Lijden: Des hommes et des dieux

In deze trailer zien we een kloostergemeenschap die besluit om niet weg te gaan in tijden van oorlog. Ze willen blijven waar ze zijn ook al is dit gevaarlijk. Er zijn mannen met wapens die hen opsluiten. Dit is een vorm van moreel lijden op persoonlijk vlak maar op kleine schaal ook op mondiaal vlak, want het hele dorp en de hele kloostergemeenschap lijdt eronder. Over de motieven van de daders is maar weinig af te leiden uit het fragment dus kan ik niet zeggen welke vorm van kwaad het is. Ik vermoed dat het ethisering is. De daders geloven dat zij het goede doen.

Lijden: Le gamin au vélo

In de trailer van de film 'Le gamin au vélo' zien we de zoektocht van een jongen naar zijn vader. Die wil echter niets met het kind te maken hebben. Hier hebben we dus te maken met een vorm van moreel lijden op persoonlijk vlak. Het kind lijdt eronder dat zijn vader niets met hem te maken wil hebben. Hij liegt tegen het kind dat hij hem wel zal bellen maar is niet van plan dit te doen. Ik zou zeggen dat dit kwaad een vorm van zelfbedrog en fragmentatie is. De vader doet wel alsof hij zijn kind gaat bellen en zegt dit ook tegen het kind maar wanneer het kind er niet is, zegt hij hele andere dingen. Hij wisselt dus vlot van rollen waarbij hij zich afsluit van het leed van de andere. Hij wil niets met het kind te maken hebben en sluit zich dan ook af voor het kind.

Lijden: Martelpraktijken in Syrië

In dit korte fragment krijgen we enkele getuigenissen te horen van slachtoffers van de martelpraktijken in Syrië. Dit is leed dat hen werd aangedaan door mensen. De slachtoffers hebben te maken met moreel lijden op persoonlijk vlak. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen anderen zoiets aandoen. Het is mensonterend. De daders kunnen niet vergeven worden want het kwaad is kwaad in de vorm van diabolisering. De daders weten maar al te goed wat ze doen en toch doen ze het. Hierdoor zullen ze nooit tot schuldbesef komen en kunnen ze niet vergeven worden. We kunnen de daders echter niet alleen tot schuldigen bekronen, ook de omstaanders spelen een grote rol. Overheden die weten van de martelpraktijken en er niets aan doen, niet enkel de overheid in Syrië maar ook de overheden in andere landen. De VN - veiligheidsraad moet opkomen voor de slachtoffers en mag niet toekijken want dat maakt hen evenveel dader. We hebben hier te maken met een intermenselijke vergeving, tussen twee mensen, dader en slachtoffer.

Lijden: Noodweer PukkelpopHet noodweer dat Pukkelpop in 2011 overspoelde, zorgde voor heel wat lijden. Dit lijden werd veroorzaakt door de natuur. Als gevolg van deze natuurramp, hadden mensen ook te maken met lijden op persoonlijk vlak, een aantal mensen stierven op de weide en veel andere raakten gewond. Was het lijden dat hier veroorzaakt werd een mengvorm van moreel en fysisch lijden? Ik denk dat het voornamelijk een vorm van fysisch lijden was, veroorzaakt door de natuur. Achteraf was het waarschijnlijk ook een vorm van moreel lijden, zou men doorgaan of niet, wat met de volgende jaren? Bij het lijden dat hier plaatsvond, werd een grote solidariteit opgewekt. Mensen uit de buurt stelden hun huizen open om jongeren te laten overnachten, dekens werden uitgedeeld. Dit toont aan dat de mens het goede in zich zeker naar boven kan halen wanneer er iets erg gebeurd is. Dat was ook al te merken bij andere grote natuurrampen zoals bijvoorbeeld de tsunami enkele jaren geleden.

zaterdag 1 december 2012

Zingeving: Amerika

In Amerika speelt geloof een zeer grote rol. Kerken zijn zeer belangrijk en wie aan de macht wil komen, moet zeker in God geloven, God bless America. In Amerika speelt de sociale dimensie van geloof een grote rol. Mensen komen samen in kerken om er te zingen en te bidden. Wanneer een president iets zegt, volgt meestal wel de zin 'God bless America'. Het is een religie die samen beleeft wordt, meer dan hier in België. Ook de ervaringsdimensie is belangrijk in Amerika. Men voelt zich verbonden met het geloof en hecht dan ook veel belang aan 'mirakels en wonderen'. Het geloof in Amerika heeft zeker ook een mythologische dimensie, de Amerikanen geloven dat zij een opdracht hebben. Die oorzaak ligt te ver in het verleden om er nu over uit te wijden. De rituele dimensie in Amerika bestaat voornamelijk uit het bidden en het zingen in de kerk. Een ethische of doctrinele dimensie zijn niet zo gauw terug te vinden. Voor meer informatie klik hier.

Lijden: Oorlog

In dit fragment (burgemeester) zien we Ieper. De Westhoek die zeer hard getroffen is door de oorlog. Oorlog uit het verleden. Ieper doet nu zijn best om de vrede te bewaren en neemt hiervoor allerlei initiatieven  terwijl op andere plaatsen in de wereld, er nog steeds oorlog is. Volgens mij ontstaat oorlog vanuit vanuit de gedachtegang van ethisering. Men denkt dat men het beste, het goede doet voor de wereld en ziet niet dat men hier zeer veel kwaad mee berokkent. De ander is de slechte en degene die tegenwerkt. Beide partijen zouden in staat moeten zijn om een deftig gesprek met elkaar te voeren maar dit is onmogelijk. Beide partijen hebben een andere mening over wat het goede is en kunnen dus niet tot een consensus komen. Dit zou niet het geval zijn mocht men uitgaan van de gedachtegang van fragmentatie en zelfbedrog. Dan is er de mogelijkheid tot praten en tot vergeving want ieder wil het goede, er is geen slechte, enkel de daad is slecht maar die was gericht op het goede.

Lijden: De dood bij Moslims

In dit filmpje komen we terecht in de ruimte waar doden gewassen worden, de rituele wassing bij de moslims. Hier krijgen we getuigenissen te horen van een man die de lijken moet wassen. Hij benadrukt keer op keer hoe belangrijk het is om te bidden, bidden naar Allah. Want als je dood bent, ga je naar een soort tussenwereld en dan moet je wachten op de Dag des Oordeels. Dan gaat Allah beslissen of je naar de hel gaat of naar het paradijs. Het is belangrijk dat je bidt om genade en wanneer je dood bent, kan je familie dat doen. Het lijk wordt ritueel gewassen zodat het rein is om voor Allah te verschijnen.

Lijden: Allerzielen

Op 2 november vieren we Allerzielen. Dan herdenken we onze dierbaren die gestorven zijn, gaan we naar het kerkhof en speciaal voor die gelegenheid maken we de graven schoon en plaatsen we een mooie bloem. De dood is dan ook voor christenen een overgang naar een eeuwig leven bij God. De dag voor Allerzielen is het Allerheiligen, waarbij we de heiligen speciaal herdenken. Enerzijds vind ik het positief dat er een dag uitgekozen is om de gestorven dierbaren te herdenken maar anderzijds is het iets dat mensen doorheen het hele jaar doen. Persoonlijk ga ik altijd op Allerheiligen naar het kerkhof i.p.v. op Allerzielen. Ik zie dan ook altijd heel veel mensen op het kerkhof. Nochtans zijn we er toch allemaal op de verkeerde dag? Het maakt dan volgens mij niet zoveel uit op welke dag we nu precies gaan. Het is een dag om de overledenen te herdenken maar ook om eens te denken aan de familie die er wel nog is. Ik ga dan ook altijd met mijn familie op familiebezoek na het bezoek aan het kerkhof.

Lijden: Hindoeïstische rituelen

In het filmpje zien we allerlei rituelen van het Hindoeïsme i.v.m. belangrijke levensgebeurtenissen zoals de geboorte, het huwelijk en de dood. Goden in het Hindoeïsme zijn zeer belangrijk en worden vereerd. Men gelooft dat de ziel na de dood verder leeft in een ander lichaam. Het dode lichaam heeft voor Hindoes dan ook niet veel betekenis, zolang de ziel maar bevrijd is. De dood is voor hen dus een overgang naar een nieuw aards leven. Wanneer ze in het vorige leven goed gehandeld hebben, zullen ze een trapje opklimmen in het kastensysteem. Wanneer ze slecht gehandeld hebben, zullen ze een stapje achteruit gaan. Deze kasten zijn zeer belangrijk bij de Hindoes, de hogere kaste praat dan ook niet tegen de lagere. De sociale klasse zoals wij ze kennen is daar zeer belangrijk en je mag niet met iemand uit een andere klasse praten. De laagste klasse bij de Hindoes zijn da kastelozen. Toch vereert iedereen Goden en is reïncarnatie belangrijk.