vrijdag 11 januari 2013

Lijden: Geloof in het gevang

Jan ging een jaar lang van gevangenis naar gevangenis om daar het leven mee te maken. Hij maakte zowel folteringen als solidariteit en vreugdevolle momenten mee in de gevangenis. Jan zegt dat het belangrijk is voor mensen in de gevangenis om te weten dat er ook een leven is na de gevangenis. Ik denk inderdaad dat dit belangrijk is. Iedereen verdient een tweede kans als hij zijn straf heeft uitgezeten. Iedereen bezit nu eenmaal positieve als negatieve kanten en het is belangrijk dat ook de positieve kanten belicht blijven. Dat de mensen weten dat ze het waard zijn om te leven, om geliefd te worden. De persoon is al eens veroordeeld en het is niet onze taak om dat opnieuw te doen. Iedereen verdient het om zonder vooroordelen opnieuw te beginnen als hij boete heeft gedaan en oprecht spijt heeft van zijn daden. Uiteindelijk is het iets dat de persoon zijn verdere leven met zich meedraagt en dat is volgens mij al redelijk zwaar. Ook mensen in de gevangenis hebben hoop nodig, iets om zich aan vast te houden, iets om in te geloven.
Bekijk het volledige filmpje hier en beluister de getuigenis van Gonzalo. Persoon uit de gevangenis die blijft geloven. In de goede afloop. Geloof put uit het geloof.

Lijden: Afscheid

Ine werkt als pastoraal medewerker en komt voornamelijk in contact met mensen die afscheid moeten nemen van hun eerste kind. Dit doordat ze op de afdeling van materniteit en neonatologie staat. Samen bereidt ze met de ouders van het gestorven kindje, een afscheid voor. Dit kan christelijk zijn maar ook zeer ruim. Ze proberen tegemoet te komen in het idee van de ouders, willen dat de ouders op hun manier afscheid kunnen nemen en zich hier ook in vinden. Want afscheid nemen is een proces dat zeer belangrijk is om later verder te kunnen gaan, de draad opnieuw op te nemen. Samen wordt gezocht naar wat zinvol is voor de ouders. Ine helpt en steunt ouders ook wanneer hun kindje gestorven is en ze de begrafenis moeten regelen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de ouders dat ze iemand hebben zoals Ine. Die hun goed kan helpen en begeleiden om iets moeilijks uit te voeren maar het ook 'van zichzelf' te maken. Zodat het persoonlijk is. Want iedereen wil toch op een persoonlijke manier afscheid nemen van zijn geliefden. Hoe jong die ook zijn.
Bekijk hier het volledige filmpje.

donderdag 13 december 2012

Medemens: Hoe word je mens?

Hoe word je mens? Dit is een vraag die twee vrouwen zich stellen en daarbij gaan ze op zoek naar het antwoord. Hier kan je hun zoektocht volgen. Volgens mij word je mens als je weet waarvoor je leeft. Als je niet het gevoel hebt dat je geen plaats hebt op de wereld, dat je niet weet wat je kan, wat je talenten zijn. Als je mensen kan helpen en dit geeft je ook een goed gevoel, dan word je volgens mij mens. Als je het goede in de ander zoekt en je moeite doet om de ander te leren kennen. Mens word je niet bij de geboorte denk ik, je bent er wel maar ben je al echt een mens? Het is een zoektocht, een proces en wanneer je het gevonden hebt, dan voel je voldoening en tevredenheid. Tevreden om een mens te zijn.

Lijden: Lied


Sadness - Stash

You said times with me were lots of fun
But now funny just ain’t what you want
Yeah my girl, ain’t that just a little strange
There were times you’d rather die than leave
Now you say: hold on a second here
yeah my love ain’t it all just a little strange
When you say: just hold on a second here
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
Hey my girl, why don’t you just let it flow
All this time I tried to figure out
Just what it takes to live on your cloud
yeah my love, I guess I misunderstood
When you said; just hold on a second here
If sadness is a color, than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
But hey my love, I guess I misunderstood
If sadness is a color than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down If sadness is a color than it’s blue just like your eyes And sorrow can be all over you but it will never tear me down

Natuur: Kalfje Willy

Een ludieke actie waarbij Vlaanderen eerst kennis maakt met twee schattige kalfjes Willy en Barabas. Enkele dagen later is er echter een barbecue en één van de kalfjes wordt het vlees op de barbecue. Wij eten nu eenmaal veel vlees. Tijdens de barbecue wordt bekend gemaakt welk kalfje de mensen zonet hebben opgegeten of nog gaan opeten, het is kalfje Willy geworden. Je ziet dat de mensen een krop in de keel krijgen. Waarom krijgen ze nu plots wel een krop in de keel en anders niet? Wanneer we niet precies weten wie of wat er op ons bord ligt, hebben we er blijkbaar geen probleem mee om het op te eten. Pas als het een gezicht en een naam krijgt, wordt het moeilijk. Gelukkig voor die mensen daar, kalfje Willy is even springlevend als kalfje Barabas. Maar waar komt het vlees dan vandaag? We krijgen een biologische vleesboerderij te zien waar vlees groeit aan de bomen en uit de grond komt. Een grappige manier om ons erop te wijzen dat we veel vlees eten en dat dit schadelijk is voor het milieu. We moeten ons ook richten op biologisch voedsel.
Bekijk hier het filmpje.

Natuur: Filmpje

In dit korte filmpje worden eerst enkele milieu - onvriendelijke praktijken getoond zoals de waterkraan laten lopen tijdens het tanden poetsen. Daarna worden milieu - vriendelijke acties getoond. Zo zien we hoe alle lampen vervangen worden door spaarlampen, hoe de lichten worden gedoofd als er niemand is. Hoe de verwarming enkele graden lager wordt geplaatst en hoe stopcontacten worden uitgetrokken van apparaten die toch niet in werking zijn. Het zijn eenvoudige zaken die zeer eenvoudig toe te passen zijn en die iedereen ook kan doen. Het zijn geen grootse dingen maar kleine die ook een verschil kunnen maken.Natuur: Getuigenissen

Op dit filmpje zijn er enkele mensen aan het woord die hun best gaan doen om meer te leven in functie van duurzaamheid. Ik kies er de beste ideeën uit die ook voor mij haalbaar zijn.

  • Meer met de fiets of het openbaar vervoer.
  • Recto - verso printen.
  • Lichten uitdoen als het niet nodig is.
  • Gerecycleerd materiaal gebruiken en zelf ook recycleren.
  • Voedselresten opnieuw gebruiken.
Veel van de initiatieven die aangehaald worden, zijn niet van toepassing op mij zoals zonnepanelen aanschaffen. Maar ook op mijn manier kan ik mijn steentje bijdragen.