donderdag 13 december 2012

Medemens: Hoe word je mens?

Hoe word je mens? Dit is een vraag die twee vrouwen zich stellen en daarbij gaan ze op zoek naar het antwoord. Hier kan je hun zoektocht volgen. Volgens mij word je mens als je weet waarvoor je leeft. Als je niet het gevoel hebt dat je geen plaats hebt op de wereld, dat je niet weet wat je kan, wat je talenten zijn. Als je mensen kan helpen en dit geeft je ook een goed gevoel, dan word je volgens mij mens. Als je het goede in de ander zoekt en je moeite doet om de ander te leren kennen. Mens word je niet bij de geboorte denk ik, je bent er wel maar ben je al echt een mens? Het is een zoektocht, een proces en wanneer je het gevonden hebt, dan voel je voldoening en tevredenheid. Tevreden om een mens te zijn.

Lijden: Lied


Sadness - Stash

You said times with me were lots of fun
But now funny just ain’t what you want
Yeah my girl, ain’t that just a little strange
There were times you’d rather die than leave
Now you say: hold on a second here
yeah my love ain’t it all just a little strange
When you say: just hold on a second here
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
Hey my girl, why don’t you just let it flow
All this time I tried to figure out
Just what it takes to live on your cloud
yeah my love, I guess I misunderstood
When you said; just hold on a second here
If sadness is a color, than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down
Better times are moving up ahead
And all sorrow is gone for good
But hey my love, I guess I misunderstood
If sadness is a color than it’s blue just like your eyes
And sorrow can be all over you but it will never tear me down If sadness is a color than it’s blue just like your eyes And sorrow can be all over you but it will never tear me down

Natuur: Kalfje Willy

Een ludieke actie waarbij Vlaanderen eerst kennis maakt met twee schattige kalfjes Willy en Barabas. Enkele dagen later is er echter een barbecue en één van de kalfjes wordt het vlees op de barbecue. Wij eten nu eenmaal veel vlees. Tijdens de barbecue wordt bekend gemaakt welk kalfje de mensen zonet hebben opgegeten of nog gaan opeten, het is kalfje Willy geworden. Je ziet dat de mensen een krop in de keel krijgen. Waarom krijgen ze nu plots wel een krop in de keel en anders niet? Wanneer we niet precies weten wie of wat er op ons bord ligt, hebben we er blijkbaar geen probleem mee om het op te eten. Pas als het een gezicht en een naam krijgt, wordt het moeilijk. Gelukkig voor die mensen daar, kalfje Willy is even springlevend als kalfje Barabas. Maar waar komt het vlees dan vandaag? We krijgen een biologische vleesboerderij te zien waar vlees groeit aan de bomen en uit de grond komt. Een grappige manier om ons erop te wijzen dat we veel vlees eten en dat dit schadelijk is voor het milieu. We moeten ons ook richten op biologisch voedsel.
Bekijk hier het filmpje.

Natuur: Filmpje

In dit korte filmpje worden eerst enkele milieu - onvriendelijke praktijken getoond zoals de waterkraan laten lopen tijdens het tanden poetsen. Daarna worden milieu - vriendelijke acties getoond. Zo zien we hoe alle lampen vervangen worden door spaarlampen, hoe de lichten worden gedoofd als er niemand is. Hoe de verwarming enkele graden lager wordt geplaatst en hoe stopcontacten worden uitgetrokken van apparaten die toch niet in werking zijn. Het zijn eenvoudige zaken die zeer eenvoudig toe te passen zijn en die iedereen ook kan doen. Het zijn geen grootse dingen maar kleine die ook een verschil kunnen maken.Natuur: Getuigenissen

Op dit filmpje zijn er enkele mensen aan het woord die hun best gaan doen om meer te leven in functie van duurzaamheid. Ik kies er de beste ideeën uit die ook voor mij haalbaar zijn.

 • Meer met de fiets of het openbaar vervoer.
 • Recto - verso printen.
 • Lichten uitdoen als het niet nodig is.
 • Gerecycleerd materiaal gebruiken en zelf ook recycleren.
 • Voedselresten opnieuw gebruiken.
Veel van de initiatieven die aangehaald worden, zijn niet van toepassing op mij zoals zonnepanelen aanschaffen. Maar ook op mijn manier kan ik mijn steentje bijdragen.

Natuur: De 4 e's

De strategie van de 4 e's

 1. Enable: Mogelijk maken, de overheid moet ervoor zorgen dat mensen kunnen kiezen voor de meest duurzame optie. Dit moet mogelijk zijn voor de mensen zonder dat ze hierbij negatieve ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er goede fietspaden zijn die veilig zijn.
 2. Encourage: Aanmoedigen, mensen die voor een duurzame optie kiezen moeten hiervoor beloond worden, mensen die kiezen voor een minder duurzame optie, die moeten financieel bestraft worden.
 3. Exemplify: De overheid en grote organisaties moeten het goede voorbeeld geven.
 4. Engage: Het stimuleren van duurzame keuzes, duurzaam handelen ondersteunen.
De eerste 2 e's zijn de harde e's omdat de aanpak van deze vooral op het vlak van de politiek zich bevindt.

Deze vier e's zijn belangrijk als we willen komen tot een duurzame wereld die goed doet aan ons milieu.
Voor meer informatie, klik hier.

Dit model sluit aan bij het model van de 3 p's (people, planet en profit). Ecologisch = planet, economisch = profit, sociaal = people.

Beide modellen staan tegenover het model van de 4 p's. Deze p's staan voor product, plaats, promotie, prijs.


Natuur: Religies

Hoe gaan religies om met natuur?

 1. Christendom: De aarde is iets waar wij, mensen, moeten voor zorgen en die we hebben gekregen van God. We hebben de aarde dus in bruikleen, we zijn medescheppers. In het Christendom is de ecospiritualiteit belangrijk, we dragen zorg voor de aarde en hebben er respect voor, in functie van de volgende generaties die nog op de aarde zullen leven. We moeten echter ook solidair zijn en op een rechtvaardige manier omgaan met mensen die leven in ontwikkelingslanden.
 2. Boeddhisme: De aarde geeft ons alles wat nodig is om te leven en als we op een goede manier leven en samenwerken met elkaar, dan is de aarde gezond. Wanneer we dit niet doen, gaat de aarde ten onder gaan. Mensen, dieren en planten zijn belangrijke onderdelen van de aarde en de natuur. Wij zijn afhankelijk van de lucht, water, dieren en planten en dit moeten we beseffen. We leven hier slechts even en moeten respect hebben voor de natuur.
 3. Hindoeïsme: Hindoes hebben een groot respect voor de natuur, ze geloven dat alle wezens iets goddelijks bevatten. Je mag geen anderen pijn doen en daardoor eten de Hindoes dus ook geen vlees. Mensen moeten respectvol omgaan met de natuur en van deze goede daden kunnen dieren en planten genieten.
 4. Islam: Bij de Islam is het belangrijk dat de erosie bestreden wordt. Hier probeert men de moslims dan ook van te overtuigen, dit op basis van de Koran. Planten en bomen eren Allah en moslims moeten dus voor planten en bomen zorgen. Wanneer ze dit niet doen, zullen ze ervoor boeten in het hiernamaals.
 5. Jodendom: Jahweh heeft de aarde gegeven aan de mensen en de mensen moeten er dus zorg voor dragen. Mensen mogen de aarde gebruiken, producten uit de aarde maar mogen de aarde niet kapot maken. Want ander maak je Jahweh kapot. Maar Jahweh kan de natuur ook gebruiken om de mensen te straffen.
Voor meer info, klik hier.

Natuur: Tim Jackson

In de uiteenzetting van Tim Jackson over welvaart, begint hij onmiddellijk met een belangrijk punt aan te halen. Hij heeft het over de economische groei en het geld dat voor ons zo belangrijk is. Dit heeft als gevolg dat natuurlijke voorraadbronnen uitgeput geraken want wij gebruiken alles op om toch maar te kunnen voorzien in de economische groei en winst. Tim Jackson streeft naar een wereld met een economie die veel minder milieubelastend is, een welvaart zonder groei. We leven echter in een vicieuze cirkel waarbij we een inkomen krijgen, dit uitgeven aan goederen en diensten, die op hun beurt nog meer produceren, waarop wij nog meer uitgeven enz (investeren). Door middel van materiële goederen maken mensen duidelijk hoe belangrijk ze wel niet zijn, hoe meer je bezit, hoe beter toch? Ook al hebben we deze goederen niet nodig. Tijdens de crisis willen we sparen maar dit is niet goed voor de economie dus zet de economie ons toch aan om verder geld te spenderen terwijl we dit eigenlijk niet willen. We zouden een heleboel geld kunnen besparen als we iets doen zoals ons huis goed isoleren of spaarlampen gebruiken. Maar toch doen mensen dit niet. Waarom? Mensen zitten vast in hun gewoontes, de traditie want deze biedt nu eenmaal veiligheid.
Investeren moet veranderen, we moeten investeren op een manier waarbij ons klimaat niet aangetast wordt, integendeel, erdoor verbetert wordt. Investeren in een betere isolatie bijvoorbeeld maar ook investeren in vriendschappen en familie. Ook hierdoor gaan we ons beter voelen en hebben we die materiële goederen niet nodig. De welvaart van rijke landen moet zinvoller worden.

woensdag 12 december 2012

Natuur: Liedjes + filmpjes

Enkele liedjes, klik hier.
Bekijk en beluister zeker het liedje 'The shadows' van Sandel.
Ook het lied van Melissa Etheridge genaamd 'I need to wake up' is een goed lied dat past bij hoe de mensen vandaag vaak reageren, ze moeten wakker geschud worden.
Het lied van Ludwig - 'Climate change song' vertelt ons veel over de materiële behoeftes die mensen hebben, ze willen alles bezitten en willen steeds meer.
Als laatste vind ik ook het lied van Miley Cyrus toepasselijk, 'Wake up America'. Ze zingt over het feit dat we wakker moeten worden en dat we er allemaal mee te maken hebben. Dit is zeker zo, men mag niet denken dat het een 'ver van mij bed show' is want het gaat ons allen aan.

Een film die we wel allemaal kennen over klimaatverandering: An inconvenient truth. Ook al zijn niet alle aspecten van deze film even waarheidsgetrouw, toch is het een goede film om eens wakker te worden.

Natuur: Klimaatlied


Do it now (melodie : Bella Ciao)

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Natuur: Dagen zonder vlees

Mensen die deelnamen aan de actie 'Dagen zonder vlees' zetten zich tijdens de vastenperiode in zeker één dag in de week geen vlees te eten. (artikel) Ik vind dit zeker een goed en leuk initiatief. Hierdoor weten mensen wat de impact is van de vleesproductie op het milieu, deze is groot. Zo weten mensen ook dat er nog alternatieven zijn voor vlees, je kan vis eten of iets vegetarisch zoals een groenteburger. Dit maakt dat mensen de producten leren kennen en hierdoor zullen ze minder bang zijn om dit in de toekomst ook te proberen. Mensen zitten nu eenmaal vaak vastgeroest in hun gewoontes zoals bijvoorbeeld frietjes op woensdag. Voor veel mensen is het moeilijk om te experimenteren en dit geven ze dan ook door aan hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet dat er wel lekkere alternatieven bestaan voor vlees en dat je zeker niet bang moet zijn om deze te proberen.

Natuur: La voix de nos enfants

Een film over hoe het eraan toegaat op vlak van milieu acties. (korte samenvatting)
De film hecht aandacht aan de vraag wat er met de aarde zal gebeuren in de toekomst, op wat voor planeet zullen onze kinderen, kleinkinderen leven? Het is nu dat er moet ingegrepen worden in de klimaatsverandering, we kunnen niet alles overlaten aan onze nakomelingen en we kunnen hen niet opzadelen met de fouten die wij nu maken. Helaas is dat wel iets dat veel mensen doen, ze denken dat anderen het wel zullen oplossen of dat wanneer het probleem echt tot uiting komt, zij er geen last meer zullen van hebben doordat zij al niet meer leven. Maar is het eerlijk dat onze kinderen en kleinkinderen moeten boeten voor onze fouten? Omdat wij te koppig zijn om zelf te reageren, zelf actie te ondernemen? In de film worden verscheidene projecten aangehaald die wel actie ondernemen, een goed voorbeeld voor ons allen dus.

Natuur: The greed song

Een leuk liedje (youtube) over de drang van mensen om alles te bezitten. Mensen vandaag zijn vaak zeer zelfzuchtig, ze willen alles kopen omdat ze denken dat dit hun gelukkig maakt. Maar dit is niet zo. Geluk vind je in de kleine dingen. De vernieuwingsdrang van mensen moet stoppen, helaas speelt de economie op deze vernieuwingsdrang en de zelfzucht goed in zodat zij veel winst kunnen maken. We zitten in een negatieve cirkel, wij kopen, bedrijven produceren nieuwe producten, wij kopen, opnieuw worden nieuwe producten geproduceerd en wij blijven kopen. Onze materiële consumptie en behoefte is zeer groot, zo willen we ons onderscheiden van de ander. Als we duurzaam willen leven moeten we het economische aspect opzij schuiven en meer aandacht besteden aan het ecologische aspect. We moeten minder denken aan alles wat we willen hebben maar meer aan wat het doet met het milieu en wat we kunnen doen om het milieu een handje te helpen. Want ook op die manier kan je je onderscheiden van de anderen.

Natuur: Climate challenge

Een zeer interessante website over klimaatsverandering voor leerkrachten. Het is zeer belangrijk dat kinderen leren over de klimaatsverandering en aangezet worden tot actie. Als kinderen er niets over weten, gaan ze ook geen initiatieven nemen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten, maar ook ouders, kinderen sensibiliseren en stimuleren om actie te ondernemen. Je kan op de website gratis lessen downloaden rond klimaatverandering waarbij ook duidelijk de werkvorm en moeilijkheidsgraad beschreven staan. Een eenvoudige hulp dus voor leerkrachten die toch een goede les willen geven rond klimaatsverandering want het is geen 'ver van mij bed' show. In heel duidelijke puntjes staat alles goed uitgelegd, stukje per stukje. Je kan er filmpjes bekijken van bijvoorbeeld getuigenissen of de gevolgen van de klimaatsverandering. Je kan er zelfs met je klas je inschrijven om deel te nemen aan de klimaatconferentie in 2013. Klimaat, een belangrijke factor in ons leven.

zondag 2 december 2012

Natuur: Mijn plaats

In dit artikel worden op het einde een aantal categorieën genoemd over de kloof tussen gedrag en attitude m.b.t. mobiliteit en wonen. Waar plaats ik mezelf? Ik zou mezelf plaatsen in de categorie van de 'onschuldige wachter'. Goed op de hoogte van alles, maar niet bereid om onmiddellijk iets groots te doen. Wel is het energiegebruik vriendelijk. Ik denk wel aan wat iets aan energie kost. Licht moet niet overal branden wanneer je slechts op één plaats bent, kleding droogt ook buiten aan de draad en wanneer iets niet gebruikt wordt, stopcontact uit. Deze kleine dingen doe ik wel maar ben ik meteen bereid om iets groots te doen? Niet echt. Er zijn zoveel mensen die niets doen, waarom zou ik dan grootse dingen moeten doen? Laat de anderen beginnen met kleine zaken en het zal ook helpen.
Mobiliteit, wonen, toerisme en voeding zijn goed voor 80% van onze milieu - impact. Dat kan ik wel begrijpen. Iedereen wil een mooi, groot huis, heeft een auto 'nodig' en gaat daarnaast ook graag eens op reis. En voedsel is iets noodzakelijks om te overleven. Betekent dit dat het niet anders kan? Jawel, een goede variatie tussen vlees, vis en vegetarisch. Cohousing is een alternatief en het openbaar vervoer of de fiets kost volgens mij op jaarbasis minder dan een auto. Het artikel maakt wel een mooie vergelijking om even bij stil te staan. De meeste mensen zijn tegen dierengeweld en dierenmishandeling. Wat is het slachten en eten van dieren dan? Dat is toch ook leed. Ik had het nog nooit zo bekeken maar ja, het is zo. Wanneer we koeien zien die dood zijn omdat ze geen water krijgen, roept dit verontwaardiging op. Maar wanneer ze dood op ons bord liggen, is het normaal. Iets om over na te denken.

Natuur: Belgische ecologische voetafdruk

Dat wij Belgen een veel te goed leven leiden, bewijst ook maar eens dit artikel. We zijn één van de grootste verbruikers op aarde en wanneer het aankomt op de ecologische voetafdruk, staan we zelfs op de 4e plaats. Niets om trots op te zijn. 8 hectare bedraagt onze ecologische voetafdruk gemiddeld en dat terwijl ze eigenlijk maar 1.8 mogen/kunnen hebben. En dat terwijl de voetafdruk in ontwikkelingslanden zeer laag ligt. Eigenlijk is het dus allemaal de schuld van de rijke landen. Door hun verbruik en overmatige gebruik, kan de aarde niet meer volgen, de limieten zijn bereikt. En wie lijdt eronder? De ontwikkelingslanden. Iedereen (lees: de rijke landen) zou zijn best moeten doen en kan eenvoudige aanpassingen doen. Hoe moeilijk is het om de was aan de draad buiten te hangen i.p.v. in de droogkast te steken? Je doet er nog wat armspieroefeningen bij ook, twee vliegen in één klap. Of neem de fiets, goed voor de conditie én het milieu. Het openbaar vervoer, gezellig om mensen te leren kennen. Er zijn tal van mogelijkheden om toe te passen, laten we dit dan op grote schaal doen en help de aarde een handje.

Natuur: Mijn ecologische voetafdruk


Mijn ecologische voetafdruk bedraagt 5.8 hectare...
De groene balk stelt mijn ecologische voetafdruk voor, die eronder respectievelijk van een Belg (gemiddeld), een Duitser en een Afrikaan. Oef, zit ik dan toch onder het gemiddelde van de Belg. Helaas niet onder dat van de Duitser of Afrikaan.               
Hoeveel zou mijn ecologische voetafdruk mogen zijn? 1.8 hectare. Oei...
Na enkele vragen over zaken die ik nog zou kunnen toepassen, is mijn ecologische voetafdruk verkleint naar 5.6 hectare. Helaas deed ik de meeste van hun suggesties al, zoals het drogen van de was aan een draad buiten i.p.v. de droogmachine of het plaatsen van spaarlampen en - douchekop.

Doe zelf de test! Klik hier.

Natuur: Weggooitest

Hoeveel voedsel gooi ik weg/verspil ik?


We kunnen dus concluderen dat ik niet zoveel voedsel verspil. Ik zou dat niet kunnen, er zijn zoveel mensen die geen voedsel hebben en dan zou ik het weggooien? Brood dat ietwat oud is, wordt bij mij geroosterd, een croque monsieur of een wentelteefje. Soms moet je wat creatief zijn met je eten maar weggooien? Neen.
Doe zelf de test, klik hier.

Natuur: Wordle


Lijden: Mijn visie

Allereerst ben ik van mening dat er veel te veel lijden is in de wereld. Elk jaar opnieuw, elke winter opnieuw, moeten mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, buiten slapen, in de kou, in de sneeuw. Elk jaar sterven er op die manier mensen. Ik kan dit niet begrijpen. Hier moet iets aan gedaan worden. Wanneer ik in een winkelstraat loop zie ik altijd wel mensen die bedelen. Die mensen moeten geholpen worden. De rijken zouden wat minder aan zichzelf moeten denken en wat meer aan de anderen, degenen die het niet zo breed hebben. Er zijn wel tal van acties en verenigingen maar dit is nog niet genoeg. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben, niemand zou in een vuilnisbak naar eten moeten zoeken. Helaas is onze maatschappij zo egoïstisch en gericht op winst en eigenbelang dat deze zaken wel bestaan. En dit is ook een vorm van kwaad! Fragmentatie en zelfbedrog. Mensen houden zichzelf voor dat ze het beste doen voor de wereld maar ze helpen de mensen die hulp nodig hebben niet.
Is er volgens mij leven na de dood? Ik denk het niet. Ik geloof niet dat er een paradijs is waar we later heen gaan, ik geloof niet dat er een hel is. Gebeurt er dan niets? Ik weet het niet. Dat lijkt mij flauw, we leven een leven en dan is het plots voorbij. Zwart. Niets meer. Dat lijkt mij ook niet logisch. Hierdoor ben ik meer geneigd om te geloven dat we gewoon opnieuw geboren worden. In een ander lichaam, zonder enige herinnering van een vorig leven. Denk ik dan zoals bij het Hindoeïsme dat het leven van nu bepaald welk leven we zullen aannemen in ons volgend leven? Neen, zeker niet. Ik denk gewoon dat we opnieuw geboren worden, nieuwe herinneringen kunnen maken om ze opnieuw te vergeten. Een vicieuze cirkel waar we niet uit geraken. Deprimerend. Dat zou betekenen dat alles wat we doen in dit leven, niets te betekenen heeft. En misschien is dat wel zo. Het leven kan zo rap voorbij zijn. Wij zijn slechts pionnen in een grote wereld. We doen ons ding en dat is dat.

Lijden: Laughing with

In het lied 'Laughing with' van Regina Spektor worden een aantal redenen opgehaald waarbij niemand naar God lacht. Redenen die lijden veroorzaken of die met lijden te maken hebben, zowel op persoonlijk als op mondiaal vlak, zowel op moreel als fysisch vlak. Toch lachen we vaak met God. Niet naar. Met.
Enkele vb uit het lied aangeduid samen met de verschillende soorten lijden:


No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one's laughing at God
When they're starving or freezing or so very poor

No one laughs at God
When the doctor calls after some routine tests
No one's laughing at God
When it's gotten real late
And their kid's not back from the party yet

No one laughs at God
When their airplane start to uncontrollably shake
No one's laughing at God
When they see the one they love, hand in hand with someone else
And they hope that they're mistaken

No one laughs at God
When the cops knock on their door
And they say we got some bad news, sir
No one's laughing at God
When there's a famine or fire or flood

But God can be funny
At a cocktail party when listening to a good God-themed joke, or
Or when the crazies say He hates us
And they get so red in the head you think they're 'bout to choke
God can be funny,
When told he'll give you money if you just pray the right way
And when presented like a genie who does magic like Houdini
Or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus
God can be so hilarious
Ha ha
Ha ha

No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one's laughing at God
When they've lost all they've got
And they don't know what for

No one laughs at God on the day they realize
That the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes
No one's laughing at God when they're saying their goodbyes

But God can be funny
At a cocktail party when listening to a good God-themed joke, or
Or when the crazies say He hates us
And they get so red in the head you think they're 'bout to choke
God can be funny,
When told he'll give you money if you just pray the right way
And when presented like a genie who does magic like Houdini
Or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus
God can be so hilarious

No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one laughs at God in a hospital
No one laughs at God in a war
No one laughing at God in hospital
No one's laughing at God in a war
No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor

No one's laughing at God
No one's laughing at God
No one's laughing at God
We're all laughing with God


Lijden: Des hommes et des dieux

In deze trailer zien we een kloostergemeenschap die besluit om niet weg te gaan in tijden van oorlog. Ze willen blijven waar ze zijn ook al is dit gevaarlijk. Er zijn mannen met wapens die hen opsluiten. Dit is een vorm van moreel lijden op persoonlijk vlak maar op kleine schaal ook op mondiaal vlak, want het hele dorp en de hele kloostergemeenschap lijdt eronder. Over de motieven van de daders is maar weinig af te leiden uit het fragment dus kan ik niet zeggen welke vorm van kwaad het is. Ik vermoed dat het ethisering is. De daders geloven dat zij het goede doen.

Lijden: Le gamin au vélo

In de trailer van de film 'Le gamin au vélo' zien we de zoektocht van een jongen naar zijn vader. Die wil echter niets met het kind te maken hebben. Hier hebben we dus te maken met een vorm van moreel lijden op persoonlijk vlak. Het kind lijdt eronder dat zijn vader niets met hem te maken wil hebben. Hij liegt tegen het kind dat hij hem wel zal bellen maar is niet van plan dit te doen. Ik zou zeggen dat dit kwaad een vorm van zelfbedrog en fragmentatie is. De vader doet wel alsof hij zijn kind gaat bellen en zegt dit ook tegen het kind maar wanneer het kind er niet is, zegt hij hele andere dingen. Hij wisselt dus vlot van rollen waarbij hij zich afsluit van het leed van de andere. Hij wil niets met het kind te maken hebben en sluit zich dan ook af voor het kind.

Lijden: Martelpraktijken in Syrië

In dit korte fragment krijgen we enkele getuigenissen te horen van slachtoffers van de martelpraktijken in Syrië. Dit is leed dat hen werd aangedaan door mensen. De slachtoffers hebben te maken met moreel lijden op persoonlijk vlak. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen anderen zoiets aandoen. Het is mensonterend. De daders kunnen niet vergeven worden want het kwaad is kwaad in de vorm van diabolisering. De daders weten maar al te goed wat ze doen en toch doen ze het. Hierdoor zullen ze nooit tot schuldbesef komen en kunnen ze niet vergeven worden. We kunnen de daders echter niet alleen tot schuldigen bekronen, ook de omstaanders spelen een grote rol. Overheden die weten van de martelpraktijken en er niets aan doen, niet enkel de overheid in Syrië maar ook de overheden in andere landen. De VN - veiligheidsraad moet opkomen voor de slachtoffers en mag niet toekijken want dat maakt hen evenveel dader. We hebben hier te maken met een intermenselijke vergeving, tussen twee mensen, dader en slachtoffer.

Lijden: Noodweer PukkelpopHet noodweer dat Pukkelpop in 2011 overspoelde, zorgde voor heel wat lijden. Dit lijden werd veroorzaakt door de natuur. Als gevolg van deze natuurramp, hadden mensen ook te maken met lijden op persoonlijk vlak, een aantal mensen stierven op de weide en veel andere raakten gewond. Was het lijden dat hier veroorzaakt werd een mengvorm van moreel en fysisch lijden? Ik denk dat het voornamelijk een vorm van fysisch lijden was, veroorzaakt door de natuur. Achteraf was het waarschijnlijk ook een vorm van moreel lijden, zou men doorgaan of niet, wat met de volgende jaren? Bij het lijden dat hier plaatsvond, werd een grote solidariteit opgewekt. Mensen uit de buurt stelden hun huizen open om jongeren te laten overnachten, dekens werden uitgedeeld. Dit toont aan dat de mens het goede in zich zeker naar boven kan halen wanneer er iets erg gebeurd is. Dat was ook al te merken bij andere grote natuurrampen zoals bijvoorbeeld de tsunami enkele jaren geleden.

zaterdag 1 december 2012

Zingeving: Amerika

In Amerika speelt geloof een zeer grote rol. Kerken zijn zeer belangrijk en wie aan de macht wil komen, moet zeker in God geloven, God bless America. In Amerika speelt de sociale dimensie van geloof een grote rol. Mensen komen samen in kerken om er te zingen en te bidden. Wanneer een president iets zegt, volgt meestal wel de zin 'God bless America'. Het is een religie die samen beleeft wordt, meer dan hier in België. Ook de ervaringsdimensie is belangrijk in Amerika. Men voelt zich verbonden met het geloof en hecht dan ook veel belang aan 'mirakels en wonderen'. Het geloof in Amerika heeft zeker ook een mythologische dimensie, de Amerikanen geloven dat zij een opdracht hebben. Die oorzaak ligt te ver in het verleden om er nu over uit te wijden. De rituele dimensie in Amerika bestaat voornamelijk uit het bidden en het zingen in de kerk. Een ethische of doctrinele dimensie zijn niet zo gauw terug te vinden. Voor meer informatie klik hier.

Lijden: Oorlog

In dit fragment (burgemeester) zien we Ieper. De Westhoek die zeer hard getroffen is door de oorlog. Oorlog uit het verleden. Ieper doet nu zijn best om de vrede te bewaren en neemt hiervoor allerlei initiatieven  terwijl op andere plaatsen in de wereld, er nog steeds oorlog is. Volgens mij ontstaat oorlog vanuit vanuit de gedachtegang van ethisering. Men denkt dat men het beste, het goede doet voor de wereld en ziet niet dat men hier zeer veel kwaad mee berokkent. De ander is de slechte en degene die tegenwerkt. Beide partijen zouden in staat moeten zijn om een deftig gesprek met elkaar te voeren maar dit is onmogelijk. Beide partijen hebben een andere mening over wat het goede is en kunnen dus niet tot een consensus komen. Dit zou niet het geval zijn mocht men uitgaan van de gedachtegang van fragmentatie en zelfbedrog. Dan is er de mogelijkheid tot praten en tot vergeving want ieder wil het goede, er is geen slechte, enkel de daad is slecht maar die was gericht op het goede.

Lijden: De dood bij Moslims

In dit filmpje komen we terecht in de ruimte waar doden gewassen worden, de rituele wassing bij de moslims. Hier krijgen we getuigenissen te horen van een man die de lijken moet wassen. Hij benadrukt keer op keer hoe belangrijk het is om te bidden, bidden naar Allah. Want als je dood bent, ga je naar een soort tussenwereld en dan moet je wachten op de Dag des Oordeels. Dan gaat Allah beslissen of je naar de hel gaat of naar het paradijs. Het is belangrijk dat je bidt om genade en wanneer je dood bent, kan je familie dat doen. Het lijk wordt ritueel gewassen zodat het rein is om voor Allah te verschijnen.

Lijden: Allerzielen

Op 2 november vieren we Allerzielen. Dan herdenken we onze dierbaren die gestorven zijn, gaan we naar het kerkhof en speciaal voor die gelegenheid maken we de graven schoon en plaatsen we een mooie bloem. De dood is dan ook voor christenen een overgang naar een eeuwig leven bij God. De dag voor Allerzielen is het Allerheiligen, waarbij we de heiligen speciaal herdenken. Enerzijds vind ik het positief dat er een dag uitgekozen is om de gestorven dierbaren te herdenken maar anderzijds is het iets dat mensen doorheen het hele jaar doen. Persoonlijk ga ik altijd op Allerheiligen naar het kerkhof i.p.v. op Allerzielen. Ik zie dan ook altijd heel veel mensen op het kerkhof. Nochtans zijn we er toch allemaal op de verkeerde dag? Het maakt dan volgens mij niet zoveel uit op welke dag we nu precies gaan. Het is een dag om de overledenen te herdenken maar ook om eens te denken aan de familie die er wel nog is. Ik ga dan ook altijd met mijn familie op familiebezoek na het bezoek aan het kerkhof.

Lijden: Hindoeïstische rituelen

In het filmpje zien we allerlei rituelen van het Hindoeïsme i.v.m. belangrijke levensgebeurtenissen zoals de geboorte, het huwelijk en de dood. Goden in het Hindoeïsme zijn zeer belangrijk en worden vereerd. Men gelooft dat de ziel na de dood verder leeft in een ander lichaam. Het dode lichaam heeft voor Hindoes dan ook niet veel betekenis, zolang de ziel maar bevrijd is. De dood is voor hen dus een overgang naar een nieuw aards leven. Wanneer ze in het vorige leven goed gehandeld hebben, zullen ze een trapje opklimmen in het kastensysteem. Wanneer ze slecht gehandeld hebben, zullen ze een stapje achteruit gaan. Deze kasten zijn zeer belangrijk bij de Hindoes, de hogere kaste praat dan ook niet tegen de lagere. De sociale klasse zoals wij ze kennen is daar zeer belangrijk en je mag niet met iemand uit een andere klasse praten. De laagste klasse bij de Hindoes zijn da kastelozen. Toch vereert iedereen Goden en is reïncarnatie belangrijk.

woensdag 28 november 2012

Medemens: Waarde kiezen

Als je mij vraagt om een waarde te kiezen die ik absoluut wil doorgeven aan de kleuters dan is het respect. Respect voor de ander, voor zichzelf, voor materiaal, de natuur, ... Voor mij betekent respect hebben: luisteren naar elkaar, elkaars mening, zorg dragen voor elkaar, niets met opzet breken, op een positieve manier omgaan met diversiteit. Ik vind het gewoon een zeer belangrijke waarde want waar zouden we staan indien we geen respect hadden? Dan zou iedereen doen wat hij wil zonder aan de ander te denken, egoïsme en eigenbelang voorop. Het feit dat we het wel kunnen opbrengen om respect te hebben voor elkaar is iets dat ons volgens mij ook onderscheid van de dieren. Het dierlijke van de mens. Respect hebben voor de ander is ook respect hebben voor zichzelf. En wanneer jij wilt dat anderen jou respecteren, dan willen anderen ook dat jij hen respecteert.

Medemens: Mijn waardentest


Uitslag persoonlijke waarden test

Hieronder staan jouw belangrijkste waarden op volgorde van belang.
Je beste persoonlijke waarde is : Gezondheid (1 maal gekozen boven de overige persoonlijke waarden).
De toplijst van je persoonlijke waarden is:
 1. Gezondheid
 2. Respect
 3. Vriendschap
Tot nu toe hebben er 48178 mensen deze test gedaan. Hieronder vind je de top vijf van de persoonlijke waarden die door deze mensen als beste persoonlijke waarde werd beschouwd.
Persoonlijke waardefrequentie (%)
1.Familie10137 (21.04%)
2.Gezondheid8941 (18.56%)
3.Geluk4735 (9.83%)
4.Vriendschap2846 (5.91%)
5.Respect2666 (5.53%)

Doe hier de test.

Medemens: Mijn waarden

Welke waarden vind ik belangrijk in het onderwijs?
1) Respect. Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen leren respect hebben voor elkaar, voor de ander, het andere. Ze moeten met diversiteit leren omgaan op een positieve manier. Aan deze waarde kunnen we ook de waarde tolerantie koppelen. Tolerant zijn tegenover elkaar. Toegevingen kunnen doen, allebei een stap naar elkaar toe zetten.
2) Samenwerking. Het vorige kunnen we verkrijgen door samenwerking. Iedereen met kunnen samenwerken met anderen, zijn verantwoordelijkheid voor een taak kunnen opnemen. Het is belangrijk zodat je later goed in de samenleving kan meedraaien, waar je ook moet samenwerken met anderen.
3) Persoonlijke ontwikkeling. Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn en te kunnen zijn. Het moet zich kunnen ontwikkelen. Pas wanneer je bent wie je bent, kan zijn wie je bent en weet wie je bent, sta je er als persoon in het leven. Hier, in deze zoektocht, moet je gesteund en gestimuleerd worden.
4) Zorgen voor anderen. Niet alleen voor anderen zorgen maar ook voor andermans materiaal. Hierbij moet er wel op gelet worden dat men zichzelf niet wegcijfert.

Medemens: 10 geloften

Een filmpje over de 10 geloften. Het filmpje begint met de eerste gelofte: God is er. Dit is de gelofte waar ik mij het minst kan in vinden. Ik kan mij meer vinden in de andere geloften zoals 'Ik wil leven', 'Ik ben eerlijk/trouw/eerbiedig.' Het lijken wel de 10 geboden maar dan in een ietwat moderner jasje. Ik vind ze goed gevonden. De meeste geloften die men aanhaalt zijn waarden. Hier kunnen we dan een norm aan koppelen. Bijvoorbeeld: waarde: 'ik ben eerlijk', norm: 'ik zal niet liegen'. Ik denk dat in het fragment geen rekening is gehouden met een eventuele waardeschaal. Dit doordat de eerste gelofte 'God is er' is.
Hier is er de beïnvloeding door de ethiek van de christelijke levensbeschouwing. Maar deze geloften zijn aangepast aan de tijd. Ze evolueren mee. Blijven geen statisch gegeven. Net zoals de mens geen statisch gegeven blijft maar evolueert, beïnvloed wordt door de omgeving, ervaringen, geschiedenis.

Medemens: 10 geboden

De 10 geboden voor een vredig bestaan. De 10 geboden die we hier te horen krijgen worden gezegd door een jong meisje. Op de achtergrond zie je een kind dat vrolijk speelt. Dit geeft al een bepaalde indruk. Het duidt aan dat ook kinderen willen dat er een vredige wereld is. Dat men stopt met ruziemaken en dat iedereen gelukkig is.
Het eerste gebod is al een gebod van waarheid: 'Vertrouw alleen op mij. Hiervoor is het belangrijk dat je mij goed leert kennen.' Je moet de moeite nemen om iemand te leren kennen. Pas dan weet je wie iemand echt is en pas dan kan je je volste vertrouwen hebben in iemand.
'Je mag niemand doden want ik heb iedereen gemaakt naar mijn beeld.' Iedereen is uniek, je moet respect hebben voor iedereen. Iemand doden is iets dat je niet doet. Iedereen heeft het recht op een leven.
Gebod 7: 'Geniet ervan om voor en met elkaar te leven.'
Gebod 10: 'Geniet van wat je hebt en ben hier tevreden mee.' Dit vind ik ook een belangrijk gebod. Tevreden zijn met wie je bent en wat je hebt. Niet steeds meer en meer willen.
Hoewel het niet alle geboden zijn vanuit de christelijke visie, denk ik dat men hier inspiratie heeft gehaald uit de ethiek van de christelijke levensbeschouwing. Deze ethiek is wat aangepast naar de tijd waar we nu in leven. Net zoals mensen beïnvloedt worden door de tijd.

Medemens: De sociale omgang

Enkele getuigenissen over de sociale omgang vandaag. Ik denk dat de sociale omgang vandaag enerzijds veel beter kan. Wanneer ik op straat loop, heb ik de neiging om vriendelijk te glimlachen naar andere mensen terwijl ik vaak een hele norse blik terug krijg of zelfs helemaal niets. Alsof ik niet besta. Wanneer ik aan het zebrapad sta te wachten, rijden eerst een heleboel auto's mij voorbij. In de winkel wordt ik niet altijd even vriendelijk behandelt. Denk ik dat dit vroeger beter was? Ja. Ligt dit enkel aan de maatschappij? Neen, ook aan de persoonlijkheid van de mensen, hun opvoeding. Anderzijds zijn er de sociale media zoals Twitter en Facebook. Hier hebben mensen heel veel contact met elkaar hoewel dat niet echt persoonlijk contact is. Ik vind het belangrijk om mensen in het echt te zien, op die manier kan je volgens mij betere gesprekken voeren. Misverstanden worden vermeden en het maakt de relatie beter vind ik.
Ik zou kiezen voor een relationeel personalistische ethiek waarbij mensen goed nadenken over wat goed is en hierbij rekening houden met de verschillende relaties die ze hebben en waarvan ze deel uitmaken. Dit betekent in dit geval dat mensen elkaar een goedendag zouden wensen omdat ze vriendelijk zijn tegen elkaar en elkaar waarderen.

Medemens: Kinderen, kinderen doen


 Children see, children do. In het filmpje zien we een aantal situaties waarin kinderen de volwassene nadoen. Ik vermoed dat dit voor een groot deel ook zo is in het dagelijks leven. Kinderen worden enorm beïnvloedt door volwassenen en zeker door de ouders. Wanneer deze dan een slecht voorbeeld geven, dan is de kans groot dat het kind dit gaat overnemen. Niet altijd maar toch vaak. Daardoor is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven zodat kinderen dit kunnen overnemen en aanleren. Zal dit alle kwaad uit de wereld verhelpen? Neen, want wanneer kinderen groot worden/zijn, beslissen ze grotendeels zelf wat ze doen met de normen, waarden, kennis die ze van hun ouders meekregen. Maar het begint in de kindertijd. Het is hier uiterst belangrijk dat men kiest voor een relationeel personalistische ethiek. De volwassenen denken dan meer aan hun rol als volwassene, als rolmodel en zullen zich hier dan ook naar gedragen. Deze relatie t.o.v. het kind zal hun gedrag beïnvloeden. Dit heeft ook veel te maken met de ethiek van de verantwoordelijkheid. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor datgene ze uitstralen naar de jeugd. Ze moeten hun verantwoordelijk nemen.


Medemens: Vertrouwen

Een artikel over jongeren en vertrouwen.
Er zijn niet zo heel veel jongeren meer die vertrouwen hebben in de mensen rondom zich. Hier kan ik wel inkomen. Er is zoveel onrecht, mensen liegen en bedriegen, doen elkaar pijn, moorden voor een futiliteit. Natuurlijk verlies je dan wel eens het vertrouwen in de ander. Stel nu zelf, je bent een meisje en bent 's avonds aan het wachten op de bus. Je ziet iemand naderen, ga je die persoon vertrouwen? Of ga je niet een beetje angst hebben dat het iemand kan zijn met slechte bedoelingen? We leven nu eenmaal in zo'n maatschappij. Een maatschappij waar je enkel diegenen kan vertrouwen die je kent. En dan nog moet je oppassen. Hoe vaak hoor je geen verhaal van een gezinsdrama, waarin ouders hun kinderen vermoorden. Die kinderen hebben ook vertrouwen in hun ouders. Maar toch worden ze verraden. Is het dan raar dat jongeren vandaag weinig vertrouwen hebben? Ik denk het niet. Het is een probleem dat eigen is aan onze maatschappij. Maar zo gaat er wel meer fout in onze maatschappij.

Medemens: Rokers (gekozen casus)

Moeten we blijven investeren in rokers? (artikel)
In het artikel wordt een vergelijking gemaakt van rokers en auto's. Een mooie vergelijking naar mijn mening. Wie zijn auto stuk rijdt, betaalt zelf de kosten. Wie zijn lichaam kapot helpt door roken, daarbij betaalt de maatschappij de kosten. Moeten we dat blijven doen of laten we rokers zelf opdraaien voor hun kosten? Enerzijds zijn de rokers zelf verantwoordelijk voor wat ze hun lichaam aandoen, anderzijds is roken niet zomaar iets waar je in 1 2 3 vanaf geraakt. Ik denk inderdaad het belangrijk is om aan preventie te doen. Jongeren moeten weten waar ze aan beginnen. Maar uiteraard, je bent jong en je wilt een stoer doen. Ik denk dat het een goed idee zou zijn om jongeren kennis te laten maken met mensen die effectief afzien door het roken. Hierdoor krijgen ze een beeld van wat ook hen kan overkomen. Dit kan schokkend zijn maar wel efficiënt. Jongeren denken te vaak 'Dat overkomt mij toch niet' maar ze moeten beseffen dat het hen wel kan overkomen. Ze moeten de gevaren inzien. Leidt dit tot het principe dat de roker zelf moet opdraaien voor zijn kosten? Ik denk dat er nu al genoeg mensen leven die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten niet nog een nieuwe hoop mensen in die situatie gooien. Het zit nu eenmaal niet in onze aard om mensen aan hun lot over te laten. Onze ethiek zegt dat dit fout is. We moeten proberen goed te doen, niet enkel voor onszelf maar ook voor anderen, anderen helpen. Dat we iedereen kunnen helpen is natuurlijk een illusie. We moeten hier rekening houden met de ethiek van het haalbare. We kunnen slechts streven naar het best menselijk mogelijke. We kunnen niet iedereen helpen maar we moeten ons best doen.

Medemens: Quota voor vrouwen

Een quota invoeren om meer vrouwelijke ambtenaren te verkrijgen om federaal niveau vind ik geen goed idee. Iedereen wil verkozen worden omwille zijn/haar talenten. Het kan vrouwen wel aanzetten tot het nemen van de stap maar tegelijk kan het mannen afschrikken. 'Men zoekt naar vrouwen dus waarom zou ik me proberen inzetten?'
Ik vind dat het dan veel beter wordt opgelost op het Vlaams niveau waar men werkt met streefcijfers. Er moeten zeker ook vrouwen aanwezig zijn en vertegenwoordigt worden. Je kan echter geen vrouwen verplichten een functie aan te nemen die ze niet willen of niet aan kunnen. Het initiatief moet uit zichzelf komen en dan moet men nagaan of de vrouw geschikt is of niet. Een quota hiervoor opstellen lijkt mij overbodig. Doe wat meer campagne om vrouwen in de politiek te lokken.
Lees hier het artikel.

Medemens: Taken niet gemaakt

Wat doe je wanneer een leerling zijn/haar taak niet maakt? Dat is het onderwerp van een discussie om het lerarenforum. Verschillende meningen zijn er vertegenwoordigd. Sommigen zeggen dat ze meteen een 0 geven. Anderen trekken per dag punten af. Nog anderen geven een tweede kans en laten de taak op school maken in de avondstudie en daarnaast heb je nog de groep die geen taken meer geeft.
Ik kan mij het best vinden in het standpunt dat er per dag een punt wordt afgetrokken. Op die manier stimuleer je kinderen om toch hun taak af te geven en krijgen ze geen 0 wanneer de taak inhoudelijk zeer goed is. Een 0 geven vind ik vrij resoluut. Ik denk dat een leerling eerst en vooral eens moet laten weten hoe het komt dat die taak te laat werd ingediend. Wanneer dit regelmatig voorkomt, wordt het echter problematisch en moet er worden ingegrepen. Maar iedereen laat al eens een taak thuis liggen. Ook al is ze gemaakt. Hoewel leerkrachten dit vaak niet willen geloven. Niet iedereen is zo dat hij/zij de taken weigert te maken. Daardoor is het niet terecht dat er onmiddellijk een 0 wordt gegeven. Je mag niet alle leerlingen over dezelfde kam scheren.

Lijden: Oscar et la dame rose

In de les bekeken wij de film 'Oscar et la dame rose'. De film ging over een jongetje, Oscar, dat kanker had en niets kon hem nog helpen. La dame rose was een voormalig worstelaarster die nooit haar gevoelens liet merken. Tot ze Oscar leerde kennen.
Een scène uit de film die mij aansprak, was de scène waarin Oscar stierf. Op dat moment waren zijn ouders niet bij hem en toch wisten ze het.

Als ik ongeneeslijk ziek zou worden, zou ik proberen om de dingen die ik graag doe, nog eens ten volle te doen. Ik zou proberen om nog alles uit het leven te halen en veel tijd door te brengen met vrienden en familie. Ik denk niet dat het geloof mij zou kunnen helpen. Ik zou eerder boos zijn. Waarom bestaat dit? Waarom overkomt dit mensen? Waarom ik?

Ik vind dat Oma Rozenrood een goede uitleg geeft over God en het lijden. Hij lijdt wel lichamelijk maar weet geestelijk dat alles wel weer goed komt. Iedereen zou de kracht moeten bezitten om te blijven vertrouwen, ook in het onbekende. Uit de afbeeldingen die we moesten kiezen, kies ik deze van H.J. Eggen, genaamd 'Gekruisigde Christus' uit 1954:
We zien Jezus die aan het kruis hangt maar toch kijkt hij naar ons. Hij laat het hoofd niet hangen maar heeft vertrouwen.

Ik ga akkoord met de opvatting dat er twee soorten pijn zijn. Lichamelijk en geestelijk. Ook ga ik ermee akkoord dat het beter is een God te hebben die lijdt en pijn doormaakt dan een God die nooit lijdt. Die staat verder van de mensen af.
Ik denk dat ik niet akkoord ga met de opvatting dat er niemand kan voor zorgen dat er geen lijden is, zelfs God niet. Als er een God is, waarom laat hij mensen afzien? Waarom laat hij onrecht toe? Is dat dan een goede God? Wanneer mensen in Zijn naam gaan moorden? Ik denk het niet.

Oscar gaat vrij 'goed' om met zijn naderende dood. Hij weet dat hij zal sterven en heeft zich hierbij neergelegd. Zijn ouders gaan minder goed om met zijn dood, ze durven het niet onder ogen komen. Dit is iets wat ik wel goed kan begrijpen, je eigen kind dat sterft, dat verwerk je niet zomaar. Oma Rozenrood vlucht voor haar gevoelens, ze vindt het erg dat Oscar gaat sterven maar kan er niet goed met omgaan. Pas in het einde van de film laat ze haar gevoelens werkelijk toe op de voorgrond. Het medisch personeel gaat enerzijds goed om met het nieuws maar anderzijds ook niet. Ze straffen hem bijvoorbeeld niet voor zijn grapjes en dat maakt dat het duidelijk is dat er een verschil is tussen hem en de andere kinderen. Wel zijn ze heel lief en laten ze hem veel toe waardoor hij ten volle van zijn laatste dagen kan genieten. Ik kan mij het best vinden in de reactie van Oscar hoewel ik niet zeker ben dat ik ook zo zou reageren als ik dat nieuws te horen krijg.

Ik kan er mij wel in vinden dat Oscar brieven schrijft, ook al schrijft er niemand terug. Hij kan zijn gevoelens eens uiten zonder dat hij hierbij commentaar krijgt. Hierdoor is hij ook minder bang om werkelijk te zeggen wat hij denkt en voelt. Het lucht op.

Het onderwerp wordt in de film licht gemaakt. Dit doordat er een heleboel humor verwerkt zit in de film. Bijvoorbeeld het zoenen met het Chineesje. Ook doordat Oma Rozenrood helemaal niet het type is dat sentimenteel zou worden en zich zou gaan hechten aan Oscar, ze ziet er helemaal niet zo uit. De scènes van het worstelen zijn ook zeer grappig voorgesteld maar toch hebben ze een diepere waarheid. Die sprookjesachtige benadering apprecieer ik wel omdat het toch, ondanks dat, duidelijk blijft waar het om gaat en wat er zal gebeuren. Onbewust ben je dat toch aan het verwerken.

In de film staat roze vrij centraal. Dit is een vrolijke kleur die steeds terugkomt. Ook blauw vinden we terug in de film, het meisje dat blauw kleurt. Misschien verwijzen deze kleuren naar jongens en meisjes.

'Enkel God mag me wakker maken.' Deze zin betekent volgens mij dat Oscar er zich volledig heeft bij neergelegd dat hij zal sterven en dat hij alles heeft gedaan wat hij nog wou doen. Hij komt opnieuw overeen met zijn ouders, met het blauwe meisje en hij heeft Oma Rozenrood. Hij heeft vertrouwen in wat zal komen.

God wordt in deze film voorgesteld als iemand die luistert en niet oordeelt, dit merk je aan de brieven. Hij is iemand in wie je kan vertrouwen en die er steeds is.

zaterdag 24 november 2012

Zingeving: Don't you worry child

                                      "Don't You Worry Child"

There was a time, I used to look into my father's eyes
In a happy home, I was a king I had a golden throne
Those days are gone, now the memories are on the wall
I hear the songs from the places where I was born

Up on the hill across the blue lake,
That's where I had my first heartbreak
I still remember how it all changed
My father said,
"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

There was a time, I met a girl of a different kind.
We ruled the world, I thought I'll never lose her out of sight.
We were so young, I think of her now and then
I still hear the songs reminding me of a friend

Up on the hill across the blue lake,
That's where I had my first heartbreak
I still remember how it all changed
My father said,
"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

Oh, oh, oh!
See heaven's got a plan for you
See heaven's got a plan for you
See heaven's got a plan for you

"Don't you worry, don't you worry, child
See heaven's got a plan for you
Don't you worry, don't you worry now"
Yeah!

Oh, oh, oh, oh,oh,oh,oh!
Yeah!

woensdag 21 november 2012

Zingeving: Joël de Ceulaer

Joël de Ceulaer zegt in zijn interview dat wanneer je de vraag naar de zin van het leven stelt, je niet goed bezig bent. Hier had ik eerst bedenkingen bij? Je vraagt je dat toch allemaal wel eens af, dat is toch maar normaal? Maar de uitleg die hij eraan koppelde, daar ging ik wel meteen met akkoord. Wanneer je het leven als zinvol ervaart, dan denk je niet meer na over die vraag.
Is het leven volstrekt zinloos als je niet in God gelooft? Ik denk van niet. Ook mensen die niet geloven in God kunnen de zin van het leven zien/ontdekken. Stel nu bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Volgens mij geloven de ouders dan dat ze de zin van het leven hebben ontdekt. Moeten ze hiervoor geloven in God? Neen.
Gelovigen zijn geneigd te denken dat we leven in een periode van moreel verval. Ik weet niet zeker of dit zo is hoor. Volgens mij is iedereen gebaat bij veel van de wetten. Neem nu bijvoorbeeld de rechten van het kind. Gaan gelovigen zeggen dat we leven in een periode van moreel verval terwijl overal ter wereld gepleit wordt voor deze wetten? Ik denk het niet.
De vergelijking die hij maakt vind ik ongepast. Hij vergelijkt de mens die 'grote vragen' stelt met een konijn dat een meetkundig boek schrijft. Beide zal volgens hem nooit gebeuren. Ik vind het een niet - opgaande vergelijking en natuurlijk zal een konijn nooit een meetkundig boek schrijven. Maar wie weet vindt ooit iemand het antwoord op één van die grote vragen.
Interview

Enkele opvattingen kunnen we linken aan de ethische dimensie. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over het moreel verval.

vrijdag 16 november 2012

Zingeving: Ichtus Gent

Ichtus Gent is een Christelijke studentenvereniging. Het doel van de vereniging is andere studenten aanzetten om zichzelf te ontwikkelen. Voornamelijk op geloofsvlak. Samen bidden ze en lezen ze de Bijbel. Er zijn vier verschillende teams die elk hun functie hebben.

 1. Het aanbiddingsteam waarin God aanbeden wordt.
 2. Het gebedsteam waarin ze samen op zoek gaan naar wat bidden voor jou betekent.
 3. Het evangelieteam waarin veel wordt gepraat, met elkaar maar ook met andere medestudenten die nog niet tot de vereniging horen.
 4. En als laatste het projectteam, hier worden ontspannende activiteiten georganiseerd.
Ik denk dat het een mooi initiatief is, jongeren kunnen zich verenigen en zo ontstaat een groot groepsgevoel.

Dit initiatief kunnen we linken aan de sociale dimensie. Jongeren komen samen en delen ervaringen.

Zingeving: Wereldjongerendag

Reportage over geloven bij jongeren, de wereldjongerendag.
Ik vind het een goed initiatief om alle jongeren die geloven in God eens samen te roepen. Dit zorgt voor een grote verbondenheid tussen landen, tussen mensen.
In de reportage wordt gezegd dat jongeren vandaag het moeilijk hebben om voor hun geloof uit te komen. Ik denk dat dit wel waar is, jongeren zijn bang om uitgelachen te worden, de sociale druk om erbij te horen is erg groot. Maar ik denk ook dat de verscheidenheid van religies een rol spelen, er zijn zoveel verschillende soorten en voor jongeren is het volgens mij zoeken naar een religie die bij hen past en waarbij ze zich goed voelen.
Ook het misbruik in de kerk wordt aangehaald in de reportage. Hierop kwam een resoluut antwoord: het zijn een aantal personen die geen moreel geweten hebben, het is niet het hele instituut. Dit is volgens mij wel waar maar toch heeft het een grote invloed op jongeren en hun visie op geloof. Het maakt het nog veel moeilijker om uit te komen voor je geloof, het maakt het zelfs moeilijk om te geloven.

Dit kunnen we linken aan de ervaringsdimensie maar ook aan de sociale dimensie. De jongeren komen samen en beleven samen de verbondenheid, met God maar ook met elkaar.

Zingeving: Geloven beweegt mensen

Ik bekeek het filmpje van Koppen XP over geloven.

In de eerste getuigenis krijgen we te horen dat de studente theologie studeert om te weten hoe het geloof in elkaar zit. Volgens mij is dit dan meer de wetenschappelijke kant van geloof want geloof is voor mij gewoon aanvaarden wat het is. Niets erachter zoeken, niet willen weten hoe het in elkaar zit. Dat is volgens mij geloof. Wanneer je het dan weer gaat onderzoeken, vind ik dat je al veel minder bezig met echt geloven maar meer met de wetenschappelijke kant.
Bij de tweede getuigenis heb ik meer het gevoel dat de persoon in kwestie het geloof meer zoekt en vindt in dingen doen voor andere mensen. Er wordt gezegd dat het bidden ook andere mensen ten goede komt doordat God bij het gebed aanwezig is. Ik denk dus dat de persoon veel belang hecht aan anderen helpen en  hierbij haar 'geloven in' betrekt.
De derde getuigenis handelt over Christelijke muziek die zeer belangrijk is/zou zijn voor jongeren. Dit vanuit de opvatting dat mensen niet goed weten wat religie inhoudt en het pas weten wanneer ze het voelen in hun hart. Hier zou muziek bij helpen. Ik heb wel respect voor dat die mensen doen en hun opvatting maar toch kan ik er mij moeilijk in plaatsen. Voor mij is Christelijke muziek niet belangrijk en ik betwijfel zelf of muziek mij enigszins zou kunnen helpen bij het voelen van een religie.
Geloof is altijd aanwezig. Dat is het begin van de vierde opvatting. Hier maak ik meteen een kanttekening bij,  misschien is dat wel zo maar toch niet altijd evenveel? Veel mensen verliezen toch op een bepaald moment hun vertrouwen, hun geloof? Dit bijvoorbeeld door een bepaalde omstandigheid die men niet eerlijk en onrechtvaardig vindt zoals een ziekte, een sterfgeval. De man die hier spreekt, zegt dat erkenning geven aan zijn schaduwzijde het geloof gestalte geeft. Dit is volgens mij een ruimere interpretatie van geloof want veel mensen denken dat geloof het leven zoals beschreven in de Bijbel is en in de voetsporen van Jezus willen treden, het vertrouwen hebben dat er iemand is daarboven die voor ons zorgt en dat er na dit leven nog een leven is.
De vijfde getuigenis geeft gestalte aan het geloof door te geloven dat alles in handen is van de Heer. Wij zijn enkel marionetten die de knopjes bespelen maar de Heer bepaalt alles. Mag ik dit dan linken aan het lot? Bestaat het lot of hebben we ook iets in handen? Ik vind het zeer mooi dat er gezegd wordt dat aan kinderen waarden worden meegeven waar ze dan later zelf iets met kunnen doen. Men is graag in de kerk omdat de liefde voor de medewerkers en de dienstbaarheid zo groot zijn. Hier kan ik inkomen. Mensen hebben dit graag.
De mensen van de zesde getuigenis brengen liedjes die filosofisch zijn en die mensen helpen om een geloof te zoeken. Ze willen mensen aanzetten om diep na te denken. Hier hebben we opnieuw te maken met een ruimere interpretatie van geloof. Ze geloven niet op praktisch vlak maar hebben wel het gevoel van geloven wanneer het bijvoorbeeld om het milieu gaat. God wordt gezien als de natuur en de liefde. Ik denk dat veel mensen hun geloof een beetje vinden in de liefde, zelf denk ik dat dit bij mij ook zo is. Ben ik mij hier bewust van? Neen. Wil ik dat? Neen, ik vermoed van niet.
De zevende getuigenis komt van een radiopresentator. Je mening zomaar op de radio meedelen mag uiteraard niet maar hij probeert toch waarden stiekem door te geven aan mensen. Dit bijvoorbeeld door het aanzetten tot het steunen van goede doelen. Dit doet mij onmiddellijk denken aan het initiatief van Studio Brussel: het glazen huis. De radiopresentator vindt het heel belangrijk om elke dat iets voor een ander te doen zonder te denken aan eigen belangen. Dit vind ik zeer mooi. Iedereen zou zo moeten zijn.
De laatste persoon die een getuigenis uitbrengt heeft veel respect voor anderen, hoe anderen dingen zien en ervaren vanuit ervaringen in het verleden. Dit vind ik een zeer mooi iets. Aanvaarden dat de ander anders is en dat hier niets mis met is.

Deze getuigenissen wil ik linken aan de doctrinele dimensie. Het is echter niet helemaal hetzelfde want hier wordt duidelijk dat mensen een verschillende kijk hebben op hun godsdienst, ze geven er een andere invulling aan. Toch link ik dit aan deze dimensie omdat het voor de mensen persoonlijk weergeeft wat de godsdienst inhoud.

maandag 12 november 2012

Zingeving: Gedichten

Om even na te denken...
http://gedichtenfoto5.wordpress.com/tag/geloof/

http://gedichtenformaat3.wordpress.com/category/religie/

Zingeving: Zinvragen


Zinvragen?!
 • Wat is het leven?
 • Wat betekent het leven?
 • Wat betekent ons leven?
 • Waarom gaan mensen dood?
 • Waarom overkomen goede mensen slechte dingen?
 • Wat gebeurt er met ons?
 • Waarom leven wij?
 • Wat is ons leven waard?
 • Waarom krijgen kinderen geen kans om te leven?
 • Waarom krijgen mensen ziekten?
 • Waarom is het leven niet eerlijk?
 • Waarom is er onrecht?
 • Waarom zijn er leugens?
 • Waarom is er oorlog?
 • Wat is liefde?
 • Wat is geluk?
 • Waarom is er pijn?
Het is slechts een klein aantal zinvragen waar we volgens mij wel eens allemaal aan denken. Zullen we ooit antwoord krijgen op deze vragen? Ik denk het niet. Betekenis moeten we volgens mij zelf geven an het leven, aan ons leven. Geluk maken we zelf en liefde is een relatief begrip. De wereld is nu eenmaal niet eerlijk en onrechtvaardig en oorlog ontstaat doordat mensen macht willen. Ook kunnen we op enkele vragen een wetenschappelijk antwoord geven. Pijn is er zodat we zouden weten dat er iets mis is met ons lichaam. Ziekten ontstaan door microben en bacteriën. Mensen sterven omdat de wereld overbevolkt zou geraken. Maar deze antwoorden geven geen bevredigend gevoel. We blijven vragen stellen. We blijven in onwetendheid.

Zingeving: Vol verscheidenheid


Er zijn veel verschillende zaken waar ik aan denk als ik denk aan zingeving en religie. Er zijn verschillende soorten religies en geloven. Maar daarnaast zijn er ook een aantal woorden die ik associeer met zingeving en religie.

In deze woorden vinden we een woord dat verwijst naar de rituele dimensie: bidden.

maandag 5 november 2012

Zingeving: Geluk

Wat is geluk? Geluk is volgens mij voor iedereen anders. Voor mij is geluk samen zijn met mensen die ik graag zie, dat kan heel eenvoudig zijn, gewoon gezellig in de zetel zitten en naar een film kijken, kan mij al gelukkig maken. In dit filmpje zien we allerlei getuigenissen over wat geluk is voor bepaalde mensen. Bij sommige opvattingen kan ik mij wel een beetje aansluiten, ik kan er mij in vinden maar bij anderen toch weer niet. Er is een opvatting die zegt dat sommige mensen een aanleg hebben voor geluk. Dat geloof ik niet. Geluk is volgens mij iets dat je zelf maakt. Wel ga ik akkoord met de opvatting dat geluk als een vlindertje is dat je niet kan pakken. Wanneer je het minst verwacht, duikt het plots weer op.

Samenleving: Hoe het wel moet..Samenleving: Hoe het niet moet..
Zingeving: Ietsisme

Getuigenis van een ietsist.
Ik geloof dat iedereen wel een beetje een ietsist is. Volgens mij zijn er niet veel mensen die nu nog kunnen beweren dat ze altijd opnieuw, in elke situatie, in dezelfde God geloven en vertrouwen. Volgens mij richten mensen zich vaker tot God wanneer ze het moeilijk hebben en vergeten ze God vaak in tijden van geluk. Ze halen het geloof boven wanneer het hun past, neem nu bijvoorbeeld met kerst. Bijna iedereen viert Kerstmis, en waarom? Omwille van wat er in de godsdienst wordt gezegd of omwille van de cadeautjes? Mensen trouwen maar waarom? Omdat ze willen leven zoals het gezegd wordt in de Bijbel of omdat het een mooie plechtigheid kan zijn met een prachtig wit kleed en veel aandacht? 
In het ietsisme kan het geloof veranderen naarmate de gebeurtenissen uit het leven. Ik denk dat dit voor veel mensen zo is. Wanneer het iets minder gaat, dan zijn mensen boos op 'een God', ze willen niet meer geloven want wat er gebeurt is niet rechtvaardig. Wanneer ze echter gelukkig zijn, keren mensen zich zelden naar God, het is maar 'normaal'. Een ietsist is tenminste eerlijk in zijn geloof. Er is wel iets, maar is het een God?

Zingeving: Maar wie is God?

Op de website 'Maar wie is God' vinden we vijf vragen omtrent zingeving. Deze vragen zijn van jonge kinderen en dit toont ons aan dat ook jongeren met het onderwerp 'zingeving' bezig zijn. Naar mijn mening staan er twee vragen op die echt goed zijn, de andere zijn het natuurlijk ook maar die twee vragen, dat zijn vragen waar ik soms ook over nadenk.
Vraag 1: 'Waarom doen mensen elkaar kwaad?'
Vraag 2: 'Waarom overkomen goede mensen soms slechte dingen?'
Het zijn twee vragen die volgens mij vrij dicht tegen elkaar leunen. Beide hebben voor mij als achterliggend onderwerp het goede en het kwade. Het zijn ook vragen die dicht bij elkaar liggen, goede mensen overkomen slechte dingen en dat is zeker niet eerlijk. Mensen doen elkaar pijn, soms voor een futiliteit. Het zijn dingen die niet zouden mogen maar die wel gebeuren. Zelfs kinderen denken erover na. Zelfs zij weten dat het niet eerlijk is.

Zingeving: Artikel DS - Geluk

Artikel: Hoe gelukkig zijn jongeren?
Een studie wijst uit dat 54% van de Belgische jongeren tussen 15 en  25 jaar gelukkig is. Ik vind het stom dat ze hierover een studie doen. Natuurlijk is het nuttig want het geeft een signaal dat er iets moet veranderen maar het artikel is vrij positief en vindt deze 54% veel. Ik vind dit niet veel. Het betekent dat 46% ongelukkig is en dat is 46% te veel. Toch vraag ik mij af hoe ze deze studie gedaan hebben? Hoe meten ze geluk? Is dat niet iets dat bij iedereen anders is? In het artikel zeggen ze dat vakantie jongeren het gelukkigst maakt. Is dat voor iedereen zo? Ik ben gelukkig als ik met vrienden samen ben, met mensen die om me geven en die ik graag heb. Ben ik daarom gelukkig als het vakantie is? Neen. Als ik maar heel even mijn vriend zie ben ik gelukkig. Geluk is volgens mij voor iedereen anders en daarom niet meetbaar.