zaterdag 1 december 2012

Lijden: Oorlog

In dit fragment (burgemeester) zien we Ieper. De Westhoek die zeer hard getroffen is door de oorlog. Oorlog uit het verleden. Ieper doet nu zijn best om de vrede te bewaren en neemt hiervoor allerlei initiatieven  terwijl op andere plaatsen in de wereld, er nog steeds oorlog is. Volgens mij ontstaat oorlog vanuit vanuit de gedachtegang van ethisering. Men denkt dat men het beste, het goede doet voor de wereld en ziet niet dat men hier zeer veel kwaad mee berokkent. De ander is de slechte en degene die tegenwerkt. Beide partijen zouden in staat moeten zijn om een deftig gesprek met elkaar te voeren maar dit is onmogelijk. Beide partijen hebben een andere mening over wat het goede is en kunnen dus niet tot een consensus komen. Dit zou niet het geval zijn mocht men uitgaan van de gedachtegang van fragmentatie en zelfbedrog. Dan is er de mogelijkheid tot praten en tot vergeving want ieder wil het goede, er is geen slechte, enkel de daad is slecht maar die was gericht op het goede.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten