zaterdag 1 december 2012

Zingeving: Amerika

In Amerika speelt geloof een zeer grote rol. Kerken zijn zeer belangrijk en wie aan de macht wil komen, moet zeker in God geloven, God bless America. In Amerika speelt de sociale dimensie van geloof een grote rol. Mensen komen samen in kerken om er te zingen en te bidden. Wanneer een president iets zegt, volgt meestal wel de zin 'God bless America'. Het is een religie die samen beleeft wordt, meer dan hier in België. Ook de ervaringsdimensie is belangrijk in Amerika. Men voelt zich verbonden met het geloof en hecht dan ook veel belang aan 'mirakels en wonderen'. Het geloof in Amerika heeft zeker ook een mythologische dimensie, de Amerikanen geloven dat zij een opdracht hebben. Die oorzaak ligt te ver in het verleden om er nu over uit te wijden. De rituele dimensie in Amerika bestaat voornamelijk uit het bidden en het zingen in de kerk. Een ethische of doctrinele dimensie zijn niet zo gauw terug te vinden. Voor meer informatie klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten