donderdag 13 december 2012

Natuur: De 4 e's

De strategie van de 4 e's

  1. Enable: Mogelijk maken, de overheid moet ervoor zorgen dat mensen kunnen kiezen voor de meest duurzame optie. Dit moet mogelijk zijn voor de mensen zonder dat ze hierbij negatieve ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er goede fietspaden zijn die veilig zijn.
  2. Encourage: Aanmoedigen, mensen die voor een duurzame optie kiezen moeten hiervoor beloond worden, mensen die kiezen voor een minder duurzame optie, die moeten financieel bestraft worden.
  3. Exemplify: De overheid en grote organisaties moeten het goede voorbeeld geven.
  4. Engage: Het stimuleren van duurzame keuzes, duurzaam handelen ondersteunen.
De eerste 2 e's zijn de harde e's omdat de aanpak van deze vooral op het vlak van de politiek zich bevindt.

Deze vier e's zijn belangrijk als we willen komen tot een duurzame wereld die goed doet aan ons milieu.
Voor meer informatie, klik hier.

Dit model sluit aan bij het model van de 3 p's (people, planet en profit). Ecologisch = planet, economisch = profit, sociaal = people.

Beide modellen staan tegenover het model van de 4 p's. Deze p's staan voor product, plaats, promotie, prijs.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten