dinsdag 16 oktober 2012

Samenleving: De stad met de zwakke toegangspoort

Verhaal 'De stad met de zwakke toegangspoort'

Les 8/10/12

In de les kregen we een verhaal te horen genaamd 'De stad met de zwakke toegangspoort'. Dit was een verhaal over een stad die goed ommuurd was en waar er geen andere culturen binnen kwamen. Op een bepaald moment kwamen er toch mensen van andere culturen de stad binnen en dit om er te werken. Uiteindelijk kwamen steeds meer en meer mensen van andere culturen de stad binnen en konden ze deze niet meer tegenhouden. Ook kwam er kabeltelevisie, internet en veel andere invloeden van technologie. Dit alles veranderde de maatschappij zeer. Sommigen vonden dit goed en andere niet.

Mijn commentaar: Er zijn inderdaad zeer veel invloeden van alle kanten die op ons af komen en waar we onze weg moeten in zoeken. We leven in een pluralistische samenleving en hier moeten we mee leren omgaan. Maar sommige van die invloeden zijn onze eigen schuld. Neem nu de mensen uit andere culturen die binnen in de stad kwamen, die mensen werden zelf gevraagd omdat wij zelf de vuile werkjes niet meer wilden opknappen. Die mensen werkten hier, bleven hier en stichtten uiteindelijk een gezin. Hierdoor kwamen er steeds meer zogenaamde 'vreemdelingen'. Hier zijn veel mensen boos om terwijl we het eigenlijk zelf gezocht hebben! Wij hebben ze binnen in ons land/onze stad gevraagd en wij hebben ze toegelaten dus nu moeten we er de gevolgen van dragen. Ja, er komen nog steeds veel mensen in ons land binnen door angst voor honger, oorlog en dit praat ik niet goed maar het is dan het bestuur daar dat aangepakt moet worden. Er is een verschil tussen de mensen die we zelf hierheen hebben gehaald en de mensen die hier komen uit angst. Betekent dit dat we die mensen altijd moeten terugsturen? Dat denk ik ook niet, we moeten rekening houden met de situatie daar. Want mensen terugsturen naar landen die onleefbaar/onhoudbaar zijn, dat is even erg als zelf zo'n beleid voeren. Ik denk dat er ook voordelen verbonden zijn aan het pluralisme, we komen meer in contact met andere culturen en hier kunnen we dingen van leren. We eten allemaal wel eens Italiaans, Chinees of Grieks. Is dit dan een negatief gevolg van het pluralisme? Ik denk het niet. We leren omgaan met anderen, mensen met een andere huidskleur, een andere overtuiging, en verschillen deze mensen zoveel van ons? Ik denk het niet. We leren andere talen, we kennen andere geloofsovertuigingen, we maken kennis met ander voedsel, kortom: we leven in een pluralistische maatschappij die tal van voordelen biedt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten