maandag 29 oktober 2012

Samenleving: Living Values Education

Living values education is ervan overtuigd dat mensen uit verschillende culturen toch dezelfde waarden delen (er zijn 12 universele waarden volgens Living values education). Het gelooft dat als we allemaal leven volgens deze waarden, er een vredige wereld ontstaat. Living values education is vooral actief in het schoolleven van kinderen en jongeren. Enerzijds vind ik het een mooi initiatief en ik begrijp waarom ze werken op het gebied van school, ieder kind is leerplichtig. Toch kan ik niet meteen inzien dat het tot een betere wereld zou leiden. Mensen zitten veel te vastgeroest in hun ideeën en zullen hier volgens mij niet altijd in meegaan. De mensen zijn door de secularisatie veel zelfstandiger geworden en hebben meer vrijheid gekregen. Vrijheid om zelf na te denken over wat zij belangrijk vinden in het leven. Jongeren willen ook die vrijheid om zelf te beslissen wat telt voor hun. Living values education kan een mooie en goede hulp zijn maar toch denk ik dat de vrije wil zal beslissen wat de jongere doet met de waarden. Ook al krijgt het kind hierover op school veel uitleg, de ouders thuis hebben ook een grote invloed en wanneer deze nog vastgeroest zitten in hun ideeën, is het voor de jongere moeilijk om te kiezen. Waarden zijn belangrijk in onze samenleving maar ik denk dat deze door iedereen op een andere manier worden ingevuld. Wat voor mij belangrijk is, is dat misschien niet voor jou en omgekeerd. Ook kan ik een andere invulling geven aan bijvoorbeeld de waarde respect dan iemand anders. Dit maakt het volgens mij toch moeilijk om te zeggen dat verschillende culturen toch dezelfde universele waarden delen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten