vrijdag 16 november 2012

Zingeving: Geloven beweegt mensen

Ik bekeek het filmpje van Koppen XP over geloven.

In de eerste getuigenis krijgen we te horen dat de studente theologie studeert om te weten hoe het geloof in elkaar zit. Volgens mij is dit dan meer de wetenschappelijke kant van geloof want geloof is voor mij gewoon aanvaarden wat het is. Niets erachter zoeken, niet willen weten hoe het in elkaar zit. Dat is volgens mij geloof. Wanneer je het dan weer gaat onderzoeken, vind ik dat je al veel minder bezig met echt geloven maar meer met de wetenschappelijke kant.
Bij de tweede getuigenis heb ik meer het gevoel dat de persoon in kwestie het geloof meer zoekt en vindt in dingen doen voor andere mensen. Er wordt gezegd dat het bidden ook andere mensen ten goede komt doordat God bij het gebed aanwezig is. Ik denk dus dat de persoon veel belang hecht aan anderen helpen en  hierbij haar 'geloven in' betrekt.
De derde getuigenis handelt over Christelijke muziek die zeer belangrijk is/zou zijn voor jongeren. Dit vanuit de opvatting dat mensen niet goed weten wat religie inhoudt en het pas weten wanneer ze het voelen in hun hart. Hier zou muziek bij helpen. Ik heb wel respect voor dat die mensen doen en hun opvatting maar toch kan ik er mij moeilijk in plaatsen. Voor mij is Christelijke muziek niet belangrijk en ik betwijfel zelf of muziek mij enigszins zou kunnen helpen bij het voelen van een religie.
Geloof is altijd aanwezig. Dat is het begin van de vierde opvatting. Hier maak ik meteen een kanttekening bij,  misschien is dat wel zo maar toch niet altijd evenveel? Veel mensen verliezen toch op een bepaald moment hun vertrouwen, hun geloof? Dit bijvoorbeeld door een bepaalde omstandigheid die men niet eerlijk en onrechtvaardig vindt zoals een ziekte, een sterfgeval. De man die hier spreekt, zegt dat erkenning geven aan zijn schaduwzijde het geloof gestalte geeft. Dit is volgens mij een ruimere interpretatie van geloof want veel mensen denken dat geloof het leven zoals beschreven in de Bijbel is en in de voetsporen van Jezus willen treden, het vertrouwen hebben dat er iemand is daarboven die voor ons zorgt en dat er na dit leven nog een leven is.
De vijfde getuigenis geeft gestalte aan het geloof door te geloven dat alles in handen is van de Heer. Wij zijn enkel marionetten die de knopjes bespelen maar de Heer bepaalt alles. Mag ik dit dan linken aan het lot? Bestaat het lot of hebben we ook iets in handen? Ik vind het zeer mooi dat er gezegd wordt dat aan kinderen waarden worden meegeven waar ze dan later zelf iets met kunnen doen. Men is graag in de kerk omdat de liefde voor de medewerkers en de dienstbaarheid zo groot zijn. Hier kan ik inkomen. Mensen hebben dit graag.
De mensen van de zesde getuigenis brengen liedjes die filosofisch zijn en die mensen helpen om een geloof te zoeken. Ze willen mensen aanzetten om diep na te denken. Hier hebben we opnieuw te maken met een ruimere interpretatie van geloof. Ze geloven niet op praktisch vlak maar hebben wel het gevoel van geloven wanneer het bijvoorbeeld om het milieu gaat. God wordt gezien als de natuur en de liefde. Ik denk dat veel mensen hun geloof een beetje vinden in de liefde, zelf denk ik dat dit bij mij ook zo is. Ben ik mij hier bewust van? Neen. Wil ik dat? Neen, ik vermoed van niet.
De zevende getuigenis komt van een radiopresentator. Je mening zomaar op de radio meedelen mag uiteraard niet maar hij probeert toch waarden stiekem door te geven aan mensen. Dit bijvoorbeeld door het aanzetten tot het steunen van goede doelen. Dit doet mij onmiddellijk denken aan het initiatief van Studio Brussel: het glazen huis. De radiopresentator vindt het heel belangrijk om elke dat iets voor een ander te doen zonder te denken aan eigen belangen. Dit vind ik zeer mooi. Iedereen zou zo moeten zijn.
De laatste persoon die een getuigenis uitbrengt heeft veel respect voor anderen, hoe anderen dingen zien en ervaren vanuit ervaringen in het verleden. Dit vind ik een zeer mooi iets. Aanvaarden dat de ander anders is en dat hier niets mis met is.

Deze getuigenissen wil ik linken aan de doctrinele dimensie. Het is echter niet helemaal hetzelfde want hier wordt duidelijk dat mensen een verschillende kijk hebben op hun godsdienst, ze geven er een andere invulling aan. Toch link ik dit aan deze dimensie omdat het voor de mensen persoonlijk weergeeft wat de godsdienst inhoud.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten