woensdag 28 november 2012

Medemens: Kinderen, kinderen doen


 Children see, children do. In het filmpje zien we een aantal situaties waarin kinderen de volwassene nadoen. Ik vermoed dat dit voor een groot deel ook zo is in het dagelijks leven. Kinderen worden enorm beïnvloedt door volwassenen en zeker door de ouders. Wanneer deze dan een slecht voorbeeld geven, dan is de kans groot dat het kind dit gaat overnemen. Niet altijd maar toch vaak. Daardoor is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven zodat kinderen dit kunnen overnemen en aanleren. Zal dit alle kwaad uit de wereld verhelpen? Neen, want wanneer kinderen groot worden/zijn, beslissen ze grotendeels zelf wat ze doen met de normen, waarden, kennis die ze van hun ouders meekregen. Maar het begint in de kindertijd. Het is hier uiterst belangrijk dat men kiest voor een relationeel personalistische ethiek. De volwassenen denken dan meer aan hun rol als volwassene, als rolmodel en zullen zich hier dan ook naar gedragen. Deze relatie t.o.v. het kind zal hun gedrag beïnvloeden. Dit heeft ook veel te maken met de ethiek van de verantwoordelijkheid. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor datgene ze uitstralen naar de jeugd. Ze moeten hun verantwoordelijk nemen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten